Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:835 (2007-2008)
Innlevert: 17.03.2008
Sendt: 18.03.2008
Besvart: 03.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Teknisk Ukeblad skal Aker teste sin Just Catch-teknologi i en container med en kapasitet som tilsvarer 0,04% av det planlagte anlegget. For Gassnova er dette tilstrekkelig til å kvalifisere Aker som søker til Kårstøoppdraget, mens Siemens utelukkes, til tross for at Siemens har bygget gasskraftverket og sammen med EON driver stort forskningsarbeid rundt CO2-fangst.
Mener statsråden det er heldig for prosjektet å legge til grunn så spinkle kriterier når man skal peke ut hvilke aktører som skal få konkurrere?

Begrunnelse

Når norske skattebetalere skal finansiere CO2-rensing av Kårstø til mange milliarder kroner, er det essensielt at man tar i bruk best tilgjengelig teknologi. Undertegnede mener det er viktig at timeplanen for prosjektet er realistisk slik at man får en best mulig løsning. Man må unngå at politiske vedtak om fremdrift tvinger frem løsninger som er kostbare og/eller umodne. Det er også viktig at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere, slik at norsk næringsliv kan stå igjen med de største gevinstene når arbeidet med CO2-rensing pågår. Det fordrer dog at norsk næringsliv har de beste løsningene.
Det er grunn til å stille spørsmål ved om prosjektet på Kårstø ivaretar momentene ovenfor. Administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, henviser i sine avgjørelser til tidsfristen som er satt av Regjeringen. Siemens har ingen "containerløsning" klar til begynnelsen av 2009, og ekskluderes dermed fra videre arbeid med CO2-rensing på Kårstø.
Aker har derimot planlagt sin containerløsning. Dimensjonene på uttestingen, 0,04% av fullskala anlegg, fremstår derimot svært lite, og selv Aker henviser til sitt pilotanlegg når de skal selge sin teknologi. Pilotanlegget kommer derimot ikke i drift før en stund etter Gassnovas frist tidlig i 2009.
Siemens bruker store ressurser på et samarbeid med kraftselskapet E.ON om utvikling av en ny solvent for fangst av CO2. Denne vil kunne verifiseres på et pilotanlegg i 2010. Ved å ekskludere Siemens med begrunnelse i Regjeringens tidsfrister, så forsvinner en viktig aktør fra Kårstø prosjektet, spesielt fordi Siemens har bygget selve gasskraftverket.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Kriteriene for prekvalifikasjon til å være med i konkurransen om å bygge CO2-fangstanlegget på Kårstø ble kunngjort nasjonalt og internasjonalt i desember 2007. Norske og internasjonale aktører fikk dermed muligheten til å konkurrere på like vilkår om å bli prekvalifisert.

På bakgrunn av kriteriene for prekvalifikasjon og interesserte leverandørers søknader, valgte Gassnova i februar d.å. ut de leverandørene som er kvalifisert til videre deltagelse i konkurransen om kontrakt for bygging av fangstanlegget. Interessentene skal fremover foreta grundige forberedende studier av bl.a. tekniske og økonomiske forhold. I 1. kvartal 2009 vil det være klart hvem som skal være med i den endelige konkurransen om kontrakten for å bygge CO2-fangstanlegget på Kårstø. Kvalifikasjonsprosessen foregår i henhold til strenge industrielle standarder og prosedyrer som skal sikre at den beste tilbyder til slutt velges.