Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:837 (2007-2008)
Innlevert: 17.03.2008
Sendt: 18.03.2008
Besvart: 01.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har lovet fullskala CO2-rensing av Kårstø. Regjeringen første løfter om rensing i 2009 har vist seg å være fullstendig urealistiske, og mange undrer seg om den videre prosessen og hvem som skal avgjøre hva.
Kan statsråden informere om når investeringsbeslutning for fullskala CO2-rensing på Kårstø blir tatt, hvem som skal ta beslutningen (Stortinget, Regjeringen eller Gassnova), og om Stortinget vil bli forelagt en sak om CO2-rensing på Kårstø i god tid før høsten 2009?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen arbeider for at det skal fattes investeringsbeslutning for fullskala CO2-håndtering på Kårstø høsten 2009. Gassnova arbeider nå med å utarbeide grunnlaget for investeringsbeslutningen, og vil etter planen fremme dette for Olje- og energidepartementet i september 2009. På bakgrunn av dette legger regjeringen opp til å fremme sak for Stortinget om investeringsbeslutning på Kårstø.

Som jeg redegjorde for under behandlingen av statsbudsjettet for 2008, vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en orientering om status og framdrift for arbeidet med CO2-håndtering på Kårstø i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008.