Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:843 (2007-2008)
Innlevert: 26.03.2008
Sendt: 26.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til at vedtatt prosjekt Hardangerbrua er et av flere store samferdselsprosjekt som samferdselsdepartementet tidligere har stoppet pga. signaler om mulige store kostnadsoverskridelser.
Kan statsråden gi opplysninger om fremdrift og resultat når det gjelder arbeid med ny kvalitetssikring av kostnadene og nytt kostnadsanslag for bygging av Hardangerbrua og ev. ny behandling i Stortinget av dette viktige samferdselsprosjektet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Arbeidet med en ny begrenset kvalitetssikring er i gang, men det er altfor tidlig å si noe om resultatet. Det er derfor også for tidlig å si noe konkret mht. om saken må legges frem for Stortinget på nytt. Kvalitetssikringen vil bli gjennomført så raskt som praktisk mulig. Jeg gjør regning med at det vil foreligge en konklusjon før sommerferien.