Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:859 (2007-2008)
Innlevert: 01.04.2008
Sendt: 02.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I offentlige registre må man i svært mange sammenhenger bekjentgjøre sin sivile status. Et alternativ som da dukker opp er sivilstanden "skilt", og hensikten er da at samtlige som i løpet av livet har vært gift, men senere er blitt skilt fra sin ektefelle, skal krysse av for dette alternativet. Dette er en praksis mange finner unødvendig og enkelte også stigmatiserende. Å skille seg er noe man gjør og ikke noe man er.
Vil statsråden ta initiativ til å endre gjeldende praksis på området?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Å inngå ekteskap er en offentligrettslig handling som utløser rettsvirkninger. Endring i sivilstand må derfor registreres. Dersom man ikke lenger er gift, og dermed heller ikke omfattes av samme rettigheter og plikter som ektepar, må også dette registreres.

Jeg har likevel en viss forståelse for problemstillingen som reises og at mange føler det stigmatiserende å måtte krysse av for status "skilt" dersom ikke dette er strengt nødvendig. Jeg vil derfor ta opp problemstillingen med andre relevante departementer for å vurdere hva som kan gjøres.