Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:879 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har utsatt både den ordinære konsesjonsrunden så vel som årets Tildelinger i Forhåndsdefinerte områder (TFO). Ut fra nyhetsoppslag med SVs oljepolitiske talsmann, så tyder mye på at utsettelsene i stor grad skyldes intern politisk uenighet i regjeringen.
Kan statsråden fremskaffe relevant statistikk vedrørende tidligere TFO-er og konsesjonsrundene, og når forventer statsråden at neste konsesjonsrunde blir avholdt?

Begrunnelse

Oljeindustrien hevder man nå opplever store forsinkelser i forhold til forventede tidsrammer for TFO og konsesjonsrunde. For å sikre at man ikke stresser debatten unødvendig er det nyttig at de historiske forhold beskrives korrekt. Det gjelder blant annet:

- Dato for tidligere utlysninger av TFO.
- Dato for søknadsfrist i de respektive år.
- Dato for offentliggjøring av tildeling av arealer i de respektive år.
- Størrelse på arealer/antall blokker, fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, som utlyses i TFO i de respektive år.
- Informasjon om noen blokker er fjernet fra foregående utlysing.
- Antall selskaper som sender søknad.

Videre ville det vært nyttig med lignende relevante data for de siste 4 konsesjonsrunder.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg er enig med representanten Ketil Solvik-Olsen at det er viktig med en korrekt beskrivelse av de historiske forhold, og viser til tabellen nedenfor med relevant statistikk for henholdsvis de fem foregående TFO-rundene samt de siste fire ordinære konsesjonsrundene. I henhold til spørsmålets begrunnelse omfatter tabellen utlysningsdato, søknadsfrist, endelig dato for tildeling, utlyst og omsøkbart areal (i form av antall blokker eller deler av blokker) samt antall selskaper som søker om tildeling i de respektive rundene.

Det finnes derimot ikke relevant informasjon om noen blokker er fjernet fra en foregående utlysning. Dette skyldes at prinsippet i TFO-ordningen er at TFO-området skal være fast og forhåndsdefinert. Blokker vil derfor ikke fjernes fra TFO-området i forhold til en foregående utlysning, derimot kan det være aktuelt å vurdere eventuelle utvidelser. I den grad blokker fra en foregående TFO-utlysning ikke utlyses, skyldes dette at blokkene er blitt konsesjonsbelagt og ikke er omsøkbare. Når det gjelder de ordinære konsesjonsrundene, utlyses blokker med bakgrunn i nominasjoner fra selskapene. Dette gjøres på nytt for hver konsesjonsrunde, og det vil derfor her være lite relevant å vise informasjon om blokker er fjernet fra en foregående utlysning.

Utlysning

(dato) Søknadsfrist

(dato) Tildeling

(dato) Utlyst og omsøkbart areal

(ant. blokker eller deler av blokker)

Antall søkere (selskap)

TFO 2003

26.05.03 01.10.03 12.12.03 143 blokker

(113 Nordsjøen)

(30 Norskehavet) 16

TFO 2004 29.01.04 01.10.04 17.12.04 163 blokker

(102 Nordsjøen)

(36 Norskehavet)

(25 Barentshavet) 23

TFO 2005 31.01.05 30.09.05 06.01.06 192 blokker

(117 Nordsjøen)

(51 Norskehavet)

(21 Barentshavet) 29

TFO 2006 21.02.06 29.09.06 16.02.07 201 blokker

(122 Nordsjøen)

(56 Norskehavet)

(24 Barentshavet) 43

TFO 2007 29.01.07 28.09.07 29.02.08 197 blokker

(106 Nordsjøen)

(56 Norskehavet)

(35 Barentshavet) 46

16. runde

08.09.99 31.01.00 12.05.00 48 blokker (Norskehavet) 14

17. runde

13.12.01 18.03.02 14.06.02 32 blokker (Norskehavet) 13

18. runde

15.12.03 15.03.04 18.06.04 95 blokker

(16 Nordsjøen)

(79 Norskehavet) 18

19. runde

16.06.05 15.11.05 28.04.06 64 blokker

(34 Norskehavet

(30 Barentshavet) 24Når det gjelder spørsmålet om neste konsesjonsrunde, så er det vår ambisjon å ulyse 20. konsesjonsrunde før sommeren. Utlysning av TFO 2008 vil også skje om kort tid. Dette vil til sammen gi industrien tilgang på interessante letearealer, og på denne måten legge grunnlaget for fremtidig leteaktivitet på norsk sokkel.