Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:896 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 07.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Oppmerksomhet rundt OL i Kina gir en gyllen mulighet til å skjerpe kritikken mot brudd på menneskerettigheter i landet. Norge må her være i front for å styrke det internasjonale presset mot Kina. Utenriksministeren har i media utelukket boikott av lekene, mens Kultur- og kirkeministeren holder døren åpen for boikott av åpningsseremonien.
Hva er Regjeringens syn på boikott, og vil utenriksministeren ta initiativ til en internasjonal kampanje for å mobilisere motstand mot Kinas grove brudd på menneskerettighetene?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I vårt forhold til Kina må vi ha et langsiktig perspektiv. Kina er blitt og vil forbli en svært sentral aktør på den internasjonale scenen. Det er i Norges interesse å ha en bred kontaktflate med Kina. Det handler om å utvikle fordypede relasjoner på en lang rekke områder som gir rom for gjensidig økt kontakt og utveksling. Dette ligger til grunn for Regjeringens Kinastrategi.

Menneskerettigheter og fremme av demokrati er en av hovedpilarene i denne Kinastrategien. I dette arbeidet legger vi særlig vekt på styrking av rettsstatsprinsipper, forenings- og organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, kvinners rettigheter, fangers og anholdtes rettigheter, minoriteters rettigheter, religionsfrihet og arbeidet mot dødsstraff.

Under mitt besøk til Kina i januar i år tok jeg spesielt opp Kinas utstrakte bruk av dødsstraff og den bekymringsfulle utviklingen i situasjonen for ytringsfrihet og trosfrihet. Vi kan ikke akseptere at journalister og menneskerettighetsforsvarere fengsles på grunn av sine ytringer eller sin overbevisning.

Dette var også bakgrunnen for at statssekretær Johansen i forrige uke tok opp dommen til menneskerettighetsaktivisten Hu Jia med Kinas ambassadør til Norge.

Nylig tok også Norges ambassadør til Kina opp Regjeringens – og det norske folks – bekymring for Tibet, direkte med Kinas president.

Samtidig kan vi registrere at det har vært fremgang på andre områder, som arbeidstakeres rettigheter. Kina har også gjort store fremskritt når det gjelder å utarbeide et nasjonalt lovverk. Dette vil utgjøre en byggestein i innsatsen for å styrke den enkelte kinesers rettssikkerhet og beskyttelse av menneskerettighetene. Sett i et historisk perspektiv er situasjonen for menneskerettighetene bedret, selv om mye gjenstår. Vi må også merke oss at millioner på millioner av mennesker er blitt løftet ut av fattigdom.

Utfordringen er å være tydelig i vår politikk overfor Kina – men samtidig å fremme kritikk og bekymring på en måte som tjener menneskerettighetene i Kina best. Det brede samarbeidet med Kina gir oss større rom for åpen og kritisk dialog.

Det har gjennom mange år vært bred politisk enighet i Norge om at dialog er det beste virkemiddelet for å kunne bidra til utvikling av et mer rettferdig samfunn for alle. Markeringspolitikk for kortsiktige gevinster vil – etter mitt syn – svekke vår mulighet for påvirkning av menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Vår dialog med Kina er åpen og ærlig, og vi tar opp vanskelige og kritiske spørsmål med kinesiske myndigheter. Dette vil vi fortsette med.

OL i Beijing har ført til et økt fokus på Kina og landets menneskerettighetssituasjon. Regjeringen ønsker at de olympiske leker i Kina skal bli en døråpner for økt fokus og kunnskap om Kina, i tillegg til et vellykket sportsarrangement. Gjennom penn, PC og kamera til de 30 000 journalister som forventes å komme til lekene, vil Kinas sterke og svake sider stå frem. Dette er positivt.

I politikken vil det ikke være riktig å fraskrive seg virkemidler på forhånd. Norge og mange land i verden følger utviklingen i Kina nøye. I dag er det likevel Regjeringens syn at en boikott ikke er et tjenlig virkemiddel for å styrke menneskerettighetene i Kina.

Vi er best tjent med en bred, engasjert, ærlig og kritisk dialog med kinesiske myndigheter. Norske myndigheter har derfor ingen planer om å utebli fra åpningsseremonien under de olympiske leker.