Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:900 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 08.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I forbindelse med E18-utbyggingen i Søndre Vestfold har Stortinget vedtatt innkreving av bompenger ved en ordinær bomstasjon ved Langåker. Fremdriften i byggingen tilsier at Stortinget før sommeren 2008 må vedta at vegen kan planlegges med ubetjente, helautomatiske bomstasjoner.
Kan samferdselsministeren bekrefte at departementet er i rute med slik behandling før sommeren slik at det ikke blir forsinkelser i fremdriften av veiprosjektet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: St.prp. nr. 78 (2005-2006) Om utbygging av E18 Langåker-Bommestad legger til grunn at innkrevingen i prosjektet skal skje i automatiske, ubemannede bomstasjoner. Det er kun dersom det ikke oppnås enighet om samlet opplegg for videre utbygging av E18 i Vestfold at det er aktuelt med ordinær innkreving ved Skolmar og Solum i Larvik.

Det foreligger som kjent lokale vedtak for videre utbygging av E18 i Vestfold, der det legges opp til innkreving gjennom antennepunkter. Vegdirektoratet forbereder nå saken for Samferdselsdepartementet. Det skal bl.a. gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) før saken kan fremmes. Samferdselsdepartementet tar sikte på å fremme saken i løpet av 2008.