Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:990 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 05.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Nok en undersøkelse viser dårlig standard på norske vegtunneler. Igjen blir trafikanter og myndigheter minnet om at både sikkerhet og vedlikehold av norske vegtunneler må oppgraderes for å gi fullgod sikkerhet og standard. I et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportnett er Norge avhengig av tunneler. Et av de spørsmål som bør reises for å bedre tunnelsikkerheten er overgang til fullprofilboring av vegtunneler som også kan gi raskere bygging.
Vil statsråden ta initiativ for at vi igjen tar i bruk denne byggemetoden?

Begrunnelse

På kontinentet og spesielt i tunnelland som Sveits og Østerrike er fullprofilboring av vegtunneler mye benyttet. Også i andre deler av verden oppfatter jeg at denne metoden brukes i stort omfang, men Norge som "tunnel-land" altså har forlatt denne metoden for snart 20 år siden.
Tre vegtunneler i Bergensområdet, bl.a. Fløyfjellstunnelen, ble bygget slik på 1980-tallet. Siden har metoden ikke vært i bruk i norsk vegbygging. Nytt og bedre utstyr og nye krav til bedre sikkerhet også under bygging av vegtunneler gjør at vi i Norge bør vurdere å innføre denne typen tunnelbygging i Norge igjen.
Fagfolk peker på at Norge kan gjennomføre store tunnelprosjekt raskere, billigere og sikrere ved igjen å bruke fullprofilmaskiner til tunnelbygging.
De store byggherrene innenfor samferdsel (Jernbaneverket og Statens vegvesen) bør sammen se på om man kan bruke samme profil for å få et best mulig økonomisk resultat og utnyttelse av investeringene i den typen maskiner som trengs.
Norge har hatt og har fortsatt miljøer med kompetanse på dette området; det er viktig at den ivaretas og videreutvikles slik at Norge kan få moderne og sikre vegtunneler.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt brev datert 4. desember 2007 som svar på spørsmål nr. 294 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, jf. også vedlegg. I brevet besvares også spørsmålet som nå er stilt fra stortingsrepresentant Arne Sortevik.

Vedlegg til svar:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=38702