Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1032 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 08.05.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Situasjonen for politiske fanger i Burma vekker bekymring. Min Ko Naing, den fremste studentlederen i Burma og som på ny ble fengslet i 2007 etter å ha vært fengslet fra 1989-2004, står i fare for å bli blind fordi han nektes relevant legehjelp. Min Ko Naing, som fikk Studentenes Fredspris i Trondheim i 2001, anses å være en nøkkelfigur i demokratibevegelsen i Burma.
Ser utenriksministeren noen mulighet for å påvirke Min Ko Naings situasjon spesielt og fengslingsvilkårene generelt?

Begrunnelse

Det er kjent at Røde Kors har svært begrenset adgang til Burmas fengsler, og ifølge Aung San Suu Kyis parti NLD, nekter nå myndighetene relevant legetilsyn til politiske fanger. Det vil være ønskelig om Norge direkte eller i samarbeid med andre land gjør det som er mulig for å bedre Min Ko Naings situasjon spesielt og fengslingsvilkårene generelt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler bekymringen over politiske fangers situasjon og generelle fengselsvilkår i Burma. Fra norsk side hadde vi nær kontakt med studentlederne av 88 (Min Ko Naing, Ko Ko Gyi og Htay Kywe) frem til deres arrest i 2007 og følger deres situasjon nøye. Vi er alvorlig bekymret for helsetilstanden til flere politiske fanger i tillegg til Min Ko Naing.

Norge har tatt opp disse bekymringene med burmesiske myndigheter ved en rekke anledninger og fortsetter å arbeide for frigivelse av de over 1100 politiske fanger og tilgang for Det internasjonale Røde Kors gjennom alle relevante internasjonale fora, blant annet gjennom FNs generalsekretærs vennegruppe for Burma. Samtidig bør det understrekes at Norges påvirkningskraft ovenfor burmesiske myndigheter er svært begrenset og at bilaterale initiativ må vurderes i lys av at de kan risikere å virke mot sin hensikt.

Som jeg også har gitt klart uttrykk for i mine svar på skriftlige spørsmål nr. 244, 622, 710 og 1117 om situasjonen i Burma og i mitt svar på interpellasjon, 6 november 2007, følger regjeringen utviklingen i Burma nøye og vurderer til enhver tid relevante reaksjoner og initiativer.

Syklonen som traff Burma 2. mai etterlot en allerede sårbar befolkning i en enda vanskeligere situasjon. Et foreløpig ukjent antall tusen er døde. Vi har nå sterkt oppfordret de burmesiske myndighetene til å samarbeide med det internasjonale samfunn og de internasjonale hjelpeorganisasjonene som står klare til å hjelpe den burmesiske befolkningen.