Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1041 (2007-2008)
Innlevert: 05.05.2008
Sendt: 05.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statssekretær Guri Størvold avviser ovenfor Dagens Næringsliv 22.04.08 at forsinkelsene rundt Tildeling Forhåndsdefinerte Områder (TFO) og 20. runde skyldes interne stridigheter. SV har derimot krevd at TFO-ordningen avvikles, og maner i Dagbladet 30.04 til kamp mot Oljedirektoratets seismikkvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, hvor også SPs Ola Borten Moe vil stoppe aktivitet.
Er statsråden enig i at Regjeringens oljepolitikk preges av skjønn harmoni, og hva gjenstår for å kunne ferdigstille TFO 2008?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er i alle saker opptatt av å sikre at hensynet til miljø- og fiskeriinteressene blir godt ivaretatt. Når det gjelder TFO 2008 har jeg derfor lagt vekt på en grundig og omfattende saksbehandling. For å kunne vurdere utvidelser av TFO-området på en forsvarlig måte, har jeg blant annet innhentet fiskeri- og miljøfaglige vurderinger på samme måte som under de ordinære konsesjonsrundene.

Som er resultat av denne saksbehandlingen har jeg 9. mai kunngjort utlysning av TFO 2008. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel, noe som vil bidra til å sikre stabil aktivitet i olje- og gassvirksomheten.

Jeg vil også i andre saker i tiden fremover legge stor vekt på en grundig og forsvarlig saksbehandling for å sikre at miljø- og fiskeriinteressene blir ivaretatt på en god måte.