Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1034 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 13.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mange utenlandske arbeidstakere i Norge har problemer med å forstå og oppfatte sin personlige kommunikasjon med skattemyndighetene. Grunnen er at dokumenter som skatteavregning, skattekort og annen vesentlig informasjon kun sendes ut på norsk.
Vil finansminsiteren ta initiativ til at slik informasjon til og kommunikasjon med utenlandske skattytere også kan bli gjennomført på andre språk enn norsk, f.eks. på engelsk?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Antallet utlendinger som arbeider eller driver næringsvirksomhet i Norge har økt kraftig de senere år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette. Dette stiller store krav til informasjon og service fra det offentlige, herunder skatteetaten.

Skatteetaten har sett nødvendigheten av å tilrettelegge informasjon og skjemaer på flere språk, slik at det skal være enkelt for arbeidstakere, arbeidsgivere og tjenesteytere fra andre land å orientere seg om plikter og rettigheter. Blant annet vil de fremmedspråklige sidene på www.skatteetaten.no bli videreutviklet og bli tilgjengelig på flere språk. Sidene vil gi informasjon og veiledning som gjør det enkelt for fremmedspråklige å handle riktig. Jeg kan også opplyse at det er etablert en egen fellesnordisk nettportal (www.nordisktax.net), hvor personer i Norden kan søke opplysninger om skattespørsmål når de har inntekt eller formue i et annet nordisk land. Informasjonen dekker alle nordiske språk, herunder finsk.

I Oslo har skatteetaten, Politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet åpnet et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Norge, hvor man blant annet kan få hjelp til skattekort og få veiledning om skatteregler, arbeids- og oppholdstillatelse m.m. Servicesenterets medarbeidere behersker flere språk. Senteret har i overkant av 1000 besøkende i uken. I perioden fra utsendelsen av den forhåndsutfylte selvangivelsen til innlevering var det betraktelig flere som oppsøkte kontoret og fikk informasjon bl.a. på engelsk, tysk, polsk og russisk. På sikt vil det bli vurdert å opprette slike servicesentre flere steder i landet.

Jeg kan også opplyse at utlendinger med midlertidig opphold i Norge og som har utenlandsk arbeidsgiver, liknes av Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). I det vesentlige foregår SFUs kommunikasjon med skattytere på engelsk, herunder bruk av engelskspråklig selvangivelse.