Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2007-2008)
Innlevert: 02.05.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 09.05.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvilke iniativ vil statsråden ta overfor INEOS for å sikre videre drift ved de gjenværende fabrikkene, og INEOS varslede engasjement i et separasjonsanlegg og gassrør til Grenland?

Begrunnelse

NRK-Telemark kunngjorde den 29. april 2008 at INEOS i Bamble kan komme til å legge ned en av sine fabrikker i nærmeste fremtid. Dette kommer overraskende for mange, spesielt i forhold til de signaler som ble gitt til arbeidstakerne og Grenlands befolkning når statlige deleide Hydro i sin tid valgte å selge til INEOS i stedet for å børsnotere selskapet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg har merket meg meldingen om at Ineos vil legge ned betydelige deler av den petrokjemiske industrien i Grenland. Jeg er også kjent med at denne delen av Ineos i Bamble i lengre tid har hatt en utfordrende lønnsomhetssituasjon.

Det er opp til selskapene selv å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre konkurranseevnen. Jeg legger til grunn at ledelsen i Ineos nå tar initiativ til en konstruktiv prosess med dem som blir berørt av en eventuell nedleggelse. Jeg har tidligere hatt flere møter både med eiere, ledelse og de tillitsvalgte ved Ineos i Bamble, og jeg har merket meg at Ineos’ ledelse har uttalt at de ser grunnlag for betydelig langsiktig vekst i Norge og at dette innebærer en mulig utvidelse av etylencrackeren i Grenland og etablering av et separasjonsanlegg på Rafnes. Jeg har nå bedt om et nytt møte med Ineos’ ledelse for å få en nærmere orientering om situasjonen.

Økt innenlandsk bruk av gass er et næringspolitisk mål for regjeringen. Gassmaks, som er en del av denne strategien, skal utrede nye måter å bruke naturgass på i industrien. Industrien har vært aktiv deltaker i planleggingen av Gassmaks, og vil bidra med betydelig finansiering i tillegg til de offentlige midlene.

Gassco leder det praktiske arbeidet med Skanled-prosjektet. Dette arbeidet har kommet langt, og partene har nylig forpliktet seg til å ta prosjektet videre over i prosjekteringsfasen. Det er gledelig med den store interessen fra ulike selskaper for deltakelse i rørledningsprosjektet. Det gjenstår noen utfordringer, men mitt inntrykk er at prosjektet har god framdrift. Det er imidlertid opp til næringslivet å se de muligheter Skanled gir for industrien i Grenland.