Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1046 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 16.05.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Hva kan utenriksministeren gjøre for å påvirke vietnamesiske myndigheter i saken om angivelig terrorisme mot Nguyen The Vu den 13.5.08., og også motvirke at nye nordmenn overvåkes av sine tidligere hjemland for lovlige aktiviteter i Norge?

Begrunnelse

17. og 20.11.2007 arresterte vietnamesiske myndigheter tre MR-aktivister fra USA, Frankrike, Thailand, men også tre vietnamesiske brødre. De tre brødrene er fettere av den norske pro-demokrati aktivisten Nguyen Duc Thuan, som også selv ble sperret inne for forhør, da han besøkte Vietnam i fjor. Vietnamesiske myndigheter har forsøkt å presse familien i Vietnam til å gi informasjoner om Thuans bevegelser i Norge og til å samarbeide om å overvåke nordmannens aktiviteter.
Flere av de fengslete er nå satt fri, men fetteren, Nguyen The Vu, er fortsatt fengslet, og stilles for retten tiltalt for terrorisme den 13.5.08. En slik sak medfører at nye landsmenn i det vietnamesiske innvandrermiljøet føler utrygghet. Utrygghet mht. å bli overvåket av utenlandske myndigheter for lovlig atferd i Norge, men også utrygghet for hva gjenværende familie i Vietnam kan risikere som konsekvens av deres egen aktivitet her i Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først vise til spørsmål til skriftlig besvarelse om samme sak fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark (H) i november 2007. I etterkant av arrestasjonene har norske myndigheter fulgt saken meget nøye og vår ambassade i Hanoi holder tett kontakt med berørte ambassader.

Ambassadør Kjell Storløkken tok saken opp i samtale med vietnamesiske myndigheter 13. februar 2008. Fra vietnamesisk side ble det understreket at ingen norske statsborgere har blitt arrestert i saken og det ble påpekt at saken således ikke berører Norge. Samtidig ble det gitt forsikringer om at de arresterte blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

I forbindelse med overleveringen av en liste med 18 navn på fengslede vietnamesiske menneskerettighetsforsvarere/demokratiforkjempere som norske myndigheter er spesielt bekymret for, tok ambassaden saken opp på nytt i april 2008. Både Nguyen The Vu og Nguyen Viet Trung som nå er løslatt, stod oppført på denne listen.

Senere samme måned sendte vår ambassade i Hanoi en ny henvendelse til vietnamesiske myndigheter hvor vi ba om å bli informert om utviklingen i saken. Vi mottok ikke respons på denne henvendelsen. Imidlertid har vi nå mottatt informasjon fra annet hold, om at Nguyen The Vu er dømt til fem månder og 26 dagers fengsel pluss ett års overvåkning, til tross for den svært alvorlige tiltalen.

Under menneskerettighetsdialogmøtet mellom Norge og Vietnam i Hanoi 17. april 2008 tok statssekretær Elisabeth Walaas opp flere enkeltsaker, inkludert Nguyen The Vu og Nguyen Viet Trung. Statssekretær Walaas viste da også til listen over vietnamesiske menneskerettighetsforsvarere/demokratiforkjempere og ba om en skriftlig tilbakemelding på denne.

Senere minnet statssekretær Walaas på nytt om saken under et møte med Vietnams viseutenriksminister Dao Viet Trung i Oslo 8. mai 2008.

Norske myndigheter har forøvrig gjentatte ganger oppfordret vietnamesiske myndigheter til å respektere ytringsfriheten og åpne for fri deltakelse i den politiske debatten i Vietnam. Dette vil vi fortsette med, ikke minst gjennom våre menneskerettighetsdialog.

Til siste del av spørsmålet fra representanten Vallersnes vil jeg på generelt grunnlag understreke at mistanke om overvåkning på norsk jord vil være en sak for norske politimyndigheter.