Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1049 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 09.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Noen personer som er mer aktive kriminelle enn andre, møter noen ganger mer sjeldne utfordringer. Ble kontaktet av en person som er tiltalt i to saker som kom opp til behandling samtidig, noe som gjorde hans tilstedeværelse vanskelig!
Hvilke regler finnes for å sikre at en tiltalt kan være til stede i egen rettssak dersom forholdene tilsier at de via en tilfeldighet planlegges gjennomført samtidig?

Begrunnelse

Ble kontaktet av en person som var innkalt til to forskjellige domstoler samtidig pga. saker som skulle til domstolsbehandling. Vedkommende hadde påpekt dette for de involverte domstoler uten å få forståelse for problemet.
Jeg ser derfor fram til statsrådens svar.


Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffeprosessloven § 280 angir hovedregelen om at tiltalte skal være til stede under forhandlingen inntil dom er avsagt. I enkelte tilfeller kan hovedforhandling fremmes selv om tiltalte ikke er til stede, jf straffeprosessloven § 281.

I tilfeller hvor domstolene får opplysninger om at en person er tiltalt for flere saker som skal opp til behandling samtidig, vil domstolene kunne omberamme en av sakene eller eventuelt slå sammen tiltalene til behandling i samme sak.