Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1058 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva er årsaken til at T-forbindelsen nok en gang er forsinket, og når kan Stortinget forvente å få denne til behandling?

Begrunnelse

T-forbindelsen mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er et særdeles viktig vei- og tunnellprosjekt som vil sørge for en stor forbedring av trafikkavviklingen på Haugalandet. Prosjektet er solid forankret lokalt både hos myndigheter, næringsliv og befolkning.
Prosjektet er blitt forsinket en rekke ganger av ulike årsaker. Det var likevel gitt signaler om at Stortinget skulle få saken til behandling i vårsesjonen. Saken er i skrivende stund ikke kommet til Stortinget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil vise til mitt svar datert 16. januar 2008 på spørsmål nr. 439 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten. I dette svaret orienterte jeg om at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet og at på bakgrunn av det som kom fram under dette arbeidet var prosjektet ikke fullfinansiert.

Arbeidet med å fastlegge forutsetningene for finansieringsplanen har siden pågått, bl.a. gjennom vedtak fattet av Karmøy kommune 7. april 2008 og av Rogaland fylkeskommune 22. april 2008. Jeg kan forsikre om at det arbeides intenst med å få saken lagt fram for Stortinget så snart som mulig.

Vedlegg til svar:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=38948