Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2007-2008)
Innlevert: 13.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): 19. februar 2003 ble spørsmålet referert under begrunnelse stilt av undertegnede til ministeren.
Mitt spørsmål er i dag hva som har blitt gjort i ettertid, og hva regelverket sier i dag?

Begrunnelse

"Mellomstore biler mellom 3,5 og 7,5 tonn har ikke lov til å kjøre fortere enn 80 km/t selv om fartsgrensen kan være både 90 og 100 km/t enkelte steder. Mange av disse bilene er privatbiler/firmabiler og brukes derved som vanlige personbiler. Ser statsråden at forskriftene, som første gang ble vedtatt i 1957 og behandlet på nytt i 1986, ikke har tatt hensyn til bilparkens utvikling i Norge?"
I svaret fra statsråden heter det blant annet: "...Samferdselsdepartementet ba imidlertid i september i fjor Vegdirektoratet utarbeide forslag til regelverk...".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet fra representanten Bredvold berører samme tema som omtalt i spørsmål nr. 1028 til skriftlig besvarelse av 30. april 2008 fra representanten Bredvold. Jeg svarte på spørsmål nr. 1028 ved vedlagte brev av 8. mai 2008. Svaret anses dekkende også for spørsmål nr. 1087.

Vedlegg til svar:

Se spørsmål til skriftlig besvarelse med svar nr. 1028 (2007-2008):

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=40224