Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hvordan vil miljøvernministeren bidra til prosjektering, utvikling og produksjon av biodrivstoff fra taredyrking i Porsangerfjorden i Finnmark?

Begrunnelse

Porsangerfjorden er en fjord i økologisk ubalanse og det har i flere år vært arbeidet med prosjektet "Porsangerfjorden tilbake til livet." Havforskningsinstituttet vil denne våren starte et nytt forskningsprosjekt i fjorden. Dette skal gå over fire år. Dermed vil taredyrking i stor skala kunne overvåkes fra første år om prosjektet blir en realitet. Bedrifter i Norge er pr. i dag etablert innen biodrivstoff med basis i cellulose, og ingen har kommet i gang med algebaserte prosjekter.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg mener det er interessant at det sees nærmere på mulighetene for annen- og tredjegenerasjons biodrivstoff basert på råstoffer som avfall, cellulose, alger, og tang og tare. Det er uansett viktig at biodrivstoff gir god netto klimaeffekt og at det er bærekraftig produsert. Det betyr at man blant annet må ta hensyn til karbonbindingen i arealene og råvarene som biodrivstoffet skal lages av. Videre må man ta hensyn til biologisk mangfold og virkning på andre forhold som f.eks. vannforbruk, kjemikalier og energibruk i prosessering.

I tråd med klimaforliket på Stortinget, tar Regjeringen nå initiativ til å få utarbeidet en strategi for økt FoU på annengenerasjons biodrivstoff og å gi offentlig støtte til utvalgte demonstrasjonsprosjekter. Strategiarbeidet startes opp i år, og forventes ferdig i 2009.

Norges forskningsråd har fokus på bl.a. biodrivstoff i sitt forskningsprogram RENERGI, som er finansiert over flere departementers budsjetter. Miljøvernmyndighetene er i liten grad inne i den spesifikke fordelingen av disse midlene.

Jeg kan, på vanlig måte, ikke forskuttere hva som måtte komme av bevilgninger på 2009-budsjettet til arbeid med biodrivstoff generelt eller støtte til spesifikke prosjekter.