Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 20.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Behandles personer i departementets servicesenter slik som den omstridte ringevikarkontraktordningen, som statsråden mener er helt uakseptabel?

Begrunnelse

Olav Thon noterer skuffelse over at statsråden ukritisk deltar i hylekoret uten å undersøke sakens realiteter. I Dagbladet lørdag 10. mai varslet statsråden at han vil stoppe de omstridte ringevikarkontraktene og omtalte de ansattes beskrivelse av arbeidsforholdene som "helt uakseptabelt". Olav Thon spør i samme artikkel "Er det uvitenhet eller hykleri som har foranlediget ministerens utspill" Og at statsråden ikke er oppmerksom på dette, er dypt skuffende. Også dette at han ved navns nevnelse kan gå ut og kritisere en spesiell mann og en spesiell bedrift for å praktisere det han selv praktiserer, er lite verdig og egnet til stor frustrasjon. Olav Thon mener også å vite at statsråden selv benytter seg av tilsvarende kontrakter gjennom departementets servicesenter.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har ikke grunnlag for å kritisere arbeidsforholdene i Thon-kjeden. Det gjorde jeg da også klart i intervjuet med Dagbladet 10. mai. Derimot sa jeg at ringevikar-kontrakter, slik de er beskrevet i boka til journalist Lotta Elstad, er uakseptable. Det er et utsagn jeg står inne for. Jeg er klar over at praksisen med tilkallingsvikarer ikke er begrenset til hotell- og restaurantbransjen. Utfordringen er stor i flere bransjer, også innenfor det offentlige. Jeg har den samme holdningen til disse kontraktene enten de finnes i privat eller offentlig sektor.

Ringevikarordninger er ikke ulovlige når de fyller kravene i arbeidsmiljøloven til midlertidig ansettelse. Og jeg har forståelse for at man innen enkelte bransjer har et reelt behov for fleksibilitet. Men slike vikarordninger skal ikke komme i stedet for fast ansettelse når arbeidskraftbehovet er fast og varig og arbeidstaker faktisk er sysselsatt i virksomheten over tid. Da må grunnbemanningen økes. Dette følger også av rettspraksis og vikarordninger i strid med dette er ulovlige ordninger.

Uavhengig av dette er jeg av den oppfatning at det ikke er akseptabelt med utbredelse av ordninger som er svært uforutsigbare, hvor arbeidstaker aldri vet når han eller hun skal på jobb eller hvor mye vedkommende har å leve av. Friheten til å si nei til en vakt er ofte ikke reell, hvis en frykter at en arbeidsgiver ikke vil ringe på nytt.

Ifølge arbeidstakerorganisasjonene har ordninger med bruk av ringevikarer fått større utbredelse i hotellnæringen de siste årene. Dette er en situasjon jeg er opptatt av og vil rette oppmerksomheten mot. Dersom det viser seg at dette også er en praksis som brer om seg i offentlig sektor, er det selvsagt like viktig å ha fokus på denne sektoren.