Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1137 (2007-2008)
Innlevert: 22.05.2008
Sendt: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Å innlevere en anmeldelse er en rettighet her i landet. Mange føler at dette er blitt vanskeligere og vanskeligere å få gjort. Enkelte har måttet vente på time hos politiet før de har fått adgang til det. I de tilfeller der politiet krever timeavtale for å motta anmeldelse, mener jeg at lovverket treneres.
Støtter statsråden politiets krav om timebestilling eller vil statsråden sørge for at politiet praksis endres?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det ble i 2007 anmeldt nærmere 272 000 forbrytelser og noe over 126 000 forseelser. Publikumsundersøkelser viser at flesteparten av brukerne er tilfreds med mottakelsen de får når de tar kontakt med politiet.

Lokalkontorenes politivakter og servicemottak er ulikt organisert. Vaktordninger, åpningstider m.m. er tilpasset kommunestørrelse, antall besøkende og kontorenes ansvar og oppgaver. De mest besøkte lokalkontorene har utvidede åpningstider. Det er neppe formålstjenelig at alle lokalkontorene har en bemanning og døgnkontinuerlig tjeneste for å umiddelbart kunne ta i mot alle typer skriftlige anmeldelser. Imidlertid har samtlige politidistrikt døgnåpne operasjonssentraler som blant annet mottar og håndterer meldinger fra publikum om straffbare forhold.

For å ivareta publikums behov for å inngi anmeldelser, gjør politiet i noen tilfeller konkrete avtaler med anmelder slik at tidspunktet for å inngi anmeldelse passer både fornærmede og politiet.

Første versjon av politiets nye Internett vil bli lansert i løpet av årsskiftet 2008/2009 med fokus på økt brukerretting, og blant annet mulighet til å innlevere enkelte typer anmeldelser.

For øvrig kan opplyses om at det allerede i dag ligger skjema for forenklet anmeldelse, sammen med en kort veiledning, på politiets hjemmeside www.politiet.no.