Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2007-2008)
Innlevert: 22.05.2008
Sendt: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvor stor oppetid på linjenettet leverte Jernbaneverket i 2007?

Begrunnelse

Definisjon av oppetid er her den tid jernbanen er åpen for trafikk med maksimalt 5 minutters forsinkelse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den gjennomsnittlige oppetiden for hele jernbanenettet i 2007 var på 98,8 %.

Sammenlignet med 2006 økte den gjennomsnittlige oppetiden med 0,2 prosentpoeng, samtidig som togproduksjonen i 2007 økte med ca 22 500 togtimer eller 3,4 % sammenlignet med 2006. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at forsinkelsestimer regnes fra og med første minutt og at det ikke er knyttet en tidsgrense på 5 minutter ved beregning av oppetid. Tidsgrensen gjelder ved måling av punktlighet i togtrafikken (for eksempel hvor stor andel av den samlede langdistansetrafikken som er mer enn 5 minutter forsinket i løpet av ett år).

Når det gjelder nærmere orientering om punktlighet, regularitet og oppetid i den norske jernbanetrafikken, viser jeg for øvrig til Jernbaneverkets årsrapport for 2007.