Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Undertegnede er kjent med at bompengeprosjektet Ryaforbindelsen ved Tromsø ligger til sluttbehandling i Samferdselsdepartementet. Tunnelforbindelsen er klar for byggstart og alle finansieringsvedtak skal være på plass. Det skulle således ikke være vanskelig å fremme saken til behandling i Stortinget.
Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt sak om Ryaforbindelsen slik at dette viktige prosjektet kan igangsettes?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ryaforbindelsen er til behandling i departementet, og vil bli lagt fram for Stortinget om kort tid. Det er en mulighet for at saken kan fremmes allerede før sommeren.