Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1200 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Offisielle tall tyder på at forbrukerne i land som er nettoeksportører av olje har vesentlig lavere pumpepris for bensin og diesel enn forbrukerne i land som er nettoimportører av olje har.
Dersom man ser bort fra Norge, kan finansministeren gi en oversikt for pumpeprisen på drivstoff i verdens 5 og 10 største oljeeksporterende land?

Begrunnelse

Undertegnede ønsker å få et sammenligningsgrunnlag på hvordan pumpeprisen for bensin og diesel er i Norge sammenlignet med andre land som også har en betydelig oljeeksport. Ønsker derfor å få fremlagt oversikt på prisnivået for drivstoff til forbrukerne i verdens henholdsvis 5 og 10 største oljeeksporterende land utenom Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) publiserte i april 2007 publikasjonen ”International Fuel Prices 2007” som viser prisen på bensin og diesel i 171 land (fotnote 1). Prisene er innhentet i november 2006. Ifølge undersøkelsen varierte pumpeprisen på bensin fra 0,13 kroner pr. liter i Turkmenistan til 12,16 kroner pr. liter i Eritrea. Pumpeprisen på diesel varierte mellom 0,06 kroner pr. liter i Turkmenistan til 11,39 kroner pr. liter på Island. I EU15 (fotnote 2) varierte prisen på bensin fra 7,36 kroner pr. liter i Spania til 10,88 kroner pr. liter i Nederland, mens prisen på diesel varierte fra 7,04 kroner pr. liter i Portugal og Spania til 11,07 kroner pr. liter i Storbritannia. Til sammenlikning var verdensmarkedsprisen på råolje 2,43 kroner pr. liter.

Tabell 1 viser gjennomsnittlig pris på bensin og diesel i november 2006 i 14 av verdens 15 største oljeeksporterende land. Prisdata for Irak er ikke tilgjengelig.

Tabell 1: Priser på bensin og diesel i verdens største oljeeksporterende land. November 2006

Nettoeksport

1000 fat pr. dag Bensin

Kroner pr. liter Diesel

Kroner pr. liter

Saudi Arabia 8 525 1,02 0,45

Russland 6 866 4,93 4,22

De forente arabiske emirater 2 564 2,37 3,39

Norge 2 551 11,52 10,63

Iran 2 462 0,58 0,19

Kuwait 2 340 1,41 1,34

Venezuela 2 183 0,19 0,13

Nigeria 2 131 3,26 4,22

Algeria 1 842 2,05 1,22

Mexico 1 710 4,74 3,33

Libya 1 530 0,83 0,83

Irak 1 438 - -

Angola 1 379 3,20 2,30

Kasakhstan 1 145 4,48 2,88

Qatar 1 032 1,22 1,22

Kilde: EIA Country Energy Profiles, GTZ International Fuel Prices 2007, Norges Bank og Finansdepartementet.

Tabellen viser at det er betydelige prisvariasjoner mellom de ulike oljeeksporterende land, men at de fleste oljeeksporterende land har svært lave drivstoffpriser. GTZ har beregnet at kommersielt fastsatte drivstoffpriser i fravær av avgifter i november 2006 skulle være 3,39 kroner pr. liter for bensin og 3,77 kroner pr. liter for diesel. I de landene hvor prisene ligger lavere enn dette subsidierer myndighetene drivstoff, direkte eller indirekte. Av de 14 oljeeksportørene vi har prisdata for, er det kun Norge og Russland som ikke subsidierer drivstoff.

----------------------------------

Fotnote 1: GTZ oppgir priser i US cent pr. liter. Prisene er omregnet til NOK pr. liter ved å benytte gjennomsnittlig valutakurs for november 2006 på 6,4013 NOK pr. USD).

Fotnote 2: EUs medlemsland før utvidelsen fra 1. mai 2004.