Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1204 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden vurdere å gjeninnføre rotenon som hovedbekjempelsesmiddel i kampen for å bekjempe gyrodactylus salaris?

Begrunnelse

I de senere år har bekjempelsen av lakseparasitten gyrodactylus salaris vært gjennomført ved hjelp av å tilføre de infiserte elvene store mengder aluminiumsfosfat i kombinasjon med syre. Imidlertid har ingen behandlinger med aluminium så langt vært vellykket til tross for at man har holdt på i 5 år i fullskala og i mange år før det med forsøk. I denne perioden er det brukt rundt regnet 200 millioner til aluminiumsbehandling. Jeg understreker at dette prosjektet har hatt bred støtte i Stortinget og at prosjektet har skaffet oss mye ny og viktig kunnskap om både villaks, elver og gyro, men altså ingen friskmeldte elver. Når Stortinget sist gav sin tilslutning til å bruke sur aluminium istedenfor rotenon som hovedbekjempelsesmiddel, var det under forutsetning om at aluminium var dobbelt så dyrt, like effektivt til å drepe gyro og ikke drepte laks. Ny kunnskap viser imidlertid at aluminiumsbehandling er fem ganger så dyrt pr. behandling, aldri har ført til friskmelding og også kan drepe laksen. Så kan man jo hevde at det er kostnad pr friskmeldt elv som er det aller viktigste parameteret, med dette finner det altså ingen mulighet for å måle ettersom ingen elver er friskmeldte etter bruk av aluminium.
Bruk av rotenon, derimot, som riktignok dreper all laks og ørret i elvene, har ført til at 24 vassdrag har gått fra å være smittet til å bli endelig friskmeldt og laksestammene har reeatblert seg.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg er enig i at rotenon er et effektivt middel mot Gyrodactylus salaris og at rotenon-behandlinger fortsatt må inngå i arbeidet med å bekjempe denne lakseparasitten. Direktoratet for naturforvaltning fikk senhøstes 2007 i oppdrag å revidere handlingsplanen mot G. salaris i nært samarbeid med berørte fagmyndigheter og ekspertmiljøer, og en revidert plan skal foreligge senest 1. august i år. Fremtidig bruk av rotenon vil inngå som et sentralt element i denne planen.