Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1207 (2007-2008)
Innlevert: 02.06.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan justisministeren redegjøre for framtidsplanene for Oslo Fengsel?

Begrunnelse

Ifølge Østkantavisa 21.05.08 vil Gamle Oslo Arbeiderparti gjøre Oslo Kretsfengsel, bedre kjent som Botsen, om til et kulturhus. Ifølge lederen og nestlederen i Gamle Oslo Arbeiderparti skal det nå settes ned en prosjektgruppe for idémyldring rundt dette prosjektet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo fengsel er landets største fengsel med en kapasitet på 392 fengselsplasser. Fengselet som er et av de eldste i landet har en viktig funksjon bl.a. i forhold til varetektsplasser i det sentrale østlandsområdet.

Justisdepartementet har i dag ingen planer om å legge ned driften ved Oslo fengsel eller erstatte fengselet med ny fengselskapasitet på eksisterende tomt eller andre steder. Fengselet har ikke tilstrekkelig med lokaler for aktiviteter for innsatte. Det har behov for et nytt erstatningsbygg med bl.a. ny mottakelse, besøksavdeling, kjøkken og garderober for å effektivisere driften. Oslo fengsel har også på grunn av alderen et behov for ytterligere vedlikehold. Departementet arbeider med planer for disse tiltakene for å forbedre fengselet, ikke å legge det ned. Dette vil departementet komme tilbake til på egnet måte.