Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1243 (2007-2008)
Innlevert: 06.06.2008
Sendt: 09.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil kommunal- og regionalministeren til neste valg sørge for at innvandrere fra EØS-land ikke diskrimineres i forhold til andre innvandrere, med tanke på å få valginformasjon på eget språk?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål til kommunal - og regionalministeren:

- nr. 1396 (2006-2007), datert 18.sept.'07
- nr. 62 (2007-2008), datert 12.okt.'07
- nr. 63 (2007-2008), datert 15.okt.'07

Vil også vise til representantforslag Dok.nr. 8:50 (2007-2008), fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomasen og Jørund Rytman, om endringer i kommunevalgloven. Dertil også den debatten det var i stortingssalen i den forbindelse.
Bakgrunnen for dette spørsmålet nå er en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som bl.a. viser at valgdeltakelsen blant innvandrere i Norge var vesentlig lavere ved lokalvalget i fjor høst, enn i befolkningen forøvrig. Valgdeltakelsen var på 40 prosent i gruppen norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, og 36 prosent i gruppen utenlandske statsborgere med stemmerett. Valgdeltakelsen i hele befolkningen var på 62 prosent.
Etter undertegnede sin mening ikke så veldig rart, ettersom mange av innvandrerne ikke kan norsk og således heller ikke har fått fulgt valgdebattene på normalt vis, og da heller ikke har samme forutsetninger for å kunne stemme.
Imidlertid kommer det i samme undersøkelse frem at innvandrere fra Øst-Europa hadde lavest valgdeltakelse. Noe som heller ikke overrasker undertegnede, noe man tidligere har påpekt og advart om i skriftlig spørsmål, og at det har vært en favorisering av ikke-vestlige innvandrere.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg skal ikke nå forskuttere hvilke språk departementet eventuelt vil benytte ved fremtidige informasjonskampanjer beregnet på velgere med utenlandsk bakgrunn. Det jeg kan si er at departementets informasjonsopplegg vil måtte bygge på en konkret vurdering ved det enkelte valg, der en legger vekt på å imøtekomme det behov for informasjon målgruppene måtte ha. For øvrig vil jeg vise til mine svar på spørsmål nr. 62 (2007-2008), nr. 63 (2007-2008)og nr. 1396 (2006-2007) fra representanten.