Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1245 (2007-2008)
Innlevert: 06.06.2008
Sendt: 09.06.2008
Besvart: 17.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge TU.no lovet statssekretær Guri Størvold, på et møte med Andøya Fiskarlag og miljøvernorganisasjoner, at hun og Åslaug Haga skulle kjempe mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Til TU sier informasjonsansvarlig i Andøya Fiskarlag, Bjørnar Nicolaisen at "Størvold sa at seismikkskytingen måtte gjennomføres fordi det var et stortingsvedtak. Men hun understreket at både hun og Åslaug Haga er imot petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen."
Medfører Nicolaisens utsagn riktighet?

Begrunnelse

Det vises til følgende sak: http://www.tu.no/offshore/article169685.ece

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringens politikk knyttet til petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen fremgår av stortingsmelding nr.8 (2005-2006) om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan). Når det gjelder petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen, i områdene Nordland VI, VII og Troms II, skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Videre skal det i Nordland VII og Troms II gjennomføres geologisk kartleggingsarbeid i regi av Oljedirektoratet, dette innebærer blant annet seismikkinnsamling.

I møtet som det refereres til har Statssekretær Guri Størvold gitt uttrykk for Regjeringens politikk som overnevnt. Utsagnet som det refereres til synes å være en korrekt gjengivelse av Statssekretærens uttalelser i forhold til disse spørsmålene.