Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Miljøverndepartementet har inngått en avtale med Sandefjord kommune og grunneier Kjell Chr.Ulrichsen, som begrenser allmennhetens tilgang til verdifull kystnatur.
Hva er begrunnelsen for at staten bruker millionbeløp på en avtale, som i praksis undergraver den strandsonepolitikken Regjeringen sier den står for, og som også setter til side friluftslovens bestemmelser om allemannsretten?

Begrunnelse

Da Miljøverndepartementet offentliggjorde avtalen, som er inngått med Sandefjord kommune og grunneier Kjell Chr. Ulrichsen, ble den framstilt som et viktig gjennomslag for allemannsretten. I praksis er imidlertid avtalen et klart brudd på allemannsretten i Friluftsloven. Avtalen åpner for en rekke tiltak som stenger allmennheten ute fra verdifulle kystområder. Det er bakgrunnen for at en rekke miljøorganisasjoner har reagert kratig på de begrensningene det legges til rette for av den frie ferdselen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet inngikk 9. august 2007 en avtale med Sandefjord kommune og grunneier Kjell Chr. Ulrichsen. Avtalen har til formål å legge til rette for allmennhetens bruk av deler av eiendommen Skogan på Østerøya i Sandefjord (Yxney). Avtalen skal også legge til rette for at grunneier ikke på en utilbørlig måte blir sjenert av allmennhetens bruk.

Avtalen er i prinsippet en intensjonsavtale som trer i kraft dersom de tiltak som omfattes gis tillatelse etter plan- og bygningsloven. Søknader om dette behandles på vanlig måte. Tiltakene må i denne forbindelse også vurderes i forhold til allemannsretten og friluftsloven når det gjelder tiltakenes virkning og betydning for friluftsliv, samlet og enkeltvis.

Jeg har merket meg kritikken som flere miljøorganisasjoner har reist mot avtalen, og at disse har brakt saken inn for lovlighetskontroll. Jeg avventer denne behandlingen.