Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1273 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 23.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Fra januar i år har all lotteriforvaltning blitt overført til Lotteritilsynet. Regelverket er det samme, men tolkes og praktiseres langt strengere enn hva politiet har gjort.
Hva vil statsråden gjøre for at lokale lag og foreninger ikke blir stoppet ved lov av Lotteritilsynet når det arrangeres uskyldig underholdning?

Begrunnelse

De tre siste årene har 1000 gule nummererte badeender blitt sluppet i fritt svev fra Sundbrua i Eidsvoll under "vannvittige dager" til heiarop fra dem som har kjøpt seg en nummerert and. Politiet har gitt tillatelse tidligere, men nå sier Lotteritilsynet nei. Denne type lotteri kan visst ikke avholdes innenfor gjeldende regelverk. Årsaken er blant annet at Lotteritilsynet skal foreta en trekning. Loven godtar kun tradisjonelt lotteri og kun bruk av "ordinære" loddsedler. Jeg synes dette er beklagelig at så uskyldig underholdning stoppes ved lov.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Et viktig formål med lotteriloven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, slik at ingen blir lurt eller kan misbruke lotterier til egen vinning. Lotteritilsynets oppgave er blant annet å påse at de lotterier som avholdes gjennomføres i henhold til de fastsatte reglene i lotterilovgivningen. Ved sine vurderinger vil det være vanskelig for Lotteritilsynet å legge avgjørende vekt på politiets tidligere praksis og vedtak, da denne praksisen ofte varierte noe mellom de ulike politidistrikt. Fordelen med at Lotteritilsynet nå forvalter hele lotteriloven er at praktiseringen av loven blir lik i hele Norge.

Det er likevel viktig at Lotteritilsynet så langt som mulig viser velvillighet i forhold til tradisjonelle lokale arrangementer som omfattes av lotteriloven. Jeg har derfor i brev til Lotteritilsynet bedt om at tilsynets praksis endres slik at det innenfor reglene for de mindre meldingslotterier, med omsetning under 150 000,- kr, kan åpnes for å videreføre tradisjonen med å avholde såkalte andeløp.