Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1292 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Skattekutt i 2007 og 2008 har vært viktigere for svenskenes økonomi enn lønnsøkningene.
For å unngå høy lønnsøkning og ev. streik i 2009, samt bedre konkurranseevnen til norske bedrifter, vil statsråden vurdere skattekutt for folk flest i statsbudsjettet for 2009?

Begrunnelse

Ifølge den svenske skattebetalerforeningen har en grunnskolelærer hatt en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1.059 svenske kroner - og samtidig fått redusert skatten med 1.221 kroner.
En sykepleier har fått 791 kroner i økt lønn - og 1.284 kroner i redusert skatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringens løfte om å holde skatter og avgifter på 2004-nivå står ved lag. Innenfor dette nivået legger Regjeringen vekt på skatte- og avgiftsendringer som vil styrke fordelingen og bedre miljøet. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til endringer i skatter og avgifter i budsjettet for 2009.