Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1299 (2007-2008)
Innlevert: 16.06.2008
Sendt: 17.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Nordreisa videregående skole har en landslinje for langrenn og skiskyting som går over fire i stedet for tre år. Landslinjen er en av fire offisielle skigymnas i Norge. Elevene som går fireårig landslinje får ikke fullfinansiert dette løpet. Studiestøtten fordeles i stedet slik: Første skoleår mottar elevene 100 % støtte, og de neste tre årene fordeles støtten med 67 % pr. år. Pr. i dag har landslinjen 49 elever.
Mener statsråden det er rimelig at disse elevene ikke får fullfinansiert sin opplæring?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det gis støtte fra Statens lånekasse for utdanning gjennom støtteordninger for elever i videregående opplæring i så lang tid som eleven har rett til opplæring etter opplæringslova.

Når det gjelder størrelsen på utdanningsstøtten, gis det støtte ut fra søkerens studiebelastning. Dette betyr at det gis støtte til utdanning som det gis uttelling for i form av vitnemål eller studiepoeng. Dersom det er innlagt aktiviteter i skoledagen som ikke gir slik uttelling, kan det ikke gi grunnlag for støtte gjennom Lånekassen. Ved deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til halvparten, to tredjedeler eller tre fjerdedeler av støttebeløpet til fulltidsutdanning.

For elever som går på fireårig landslinje legger Kunnskapsløftet til rette for at elevene både skal få drive med toppidrett og få generell studiekompetanse innenfor normert tid for opplæringen, som for utdanningsprogram for idrettsfag er 3 år. De elever som tar allmennfag med idrett, med en treårig utdanning over fire år, tildeles støtte etter reglene for deltidsutdanning de skoleårene de ikke har full studiebelastning. De får da utbetalt 100 % bostipend det første året, men kun 67 % de neste tre årene.

Spørsmålet her dreier seg om muligheten for å åpne for at elever får mulighet til å ta tre års videregående opplæring over fire år med fullt bostipend. Endringer i regelverket på dette området vil ha budsjettmessige konsekvenser og krever forskriftsendring.

Dagens regelverk for støtte til heltidsutdanning/deltidsutdanning er felles for alle elev- og studentgrupper, og jeg mener det er rimelig at studiestøttens størrelse er tilpasset studiebelastningen. En eventuell endring for den nevnte gruppen vil også anses som en særordning som kan virke urimelig i forhold til andre grupper av elever og studenter som av en eller annen grunn tar deltidsutdanning (for eksempel ved omsorg for små barn).