Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1310 (2007-2008)
Innlevert: 17.06.2008
Sendt: 18.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Langs kysten finnes det en del øykommuner som er uten landsfast forbindelse med fastlandet. I slike tilfeller blir riksveiferjen både riksvei og livsnerve for kommunens innbyggere. Det er viktig at transporttilbud via riksveiferje så langt som mulig gir en god erstatning for manglende veiforbindelse.
Kan statsråden legge frem en oversikt med informasjon om dimensjoneringen av riksveiferjetilbudet i disse kommunene?

Begrunnelse

Jeg legger til grunn at det opplyses om ÅDT, åpningstider, kapasitet og standard på ferjemateriell, antall ferjer, beredskapsopplegg og finansiering samt hvilke retningslinjer som ligger til grunn for valgt dimensjonering.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg legger til grunn at alle riksvegferjesamband uten omkjøringsmuligheter vil være relevante i tilknytning til spørsmålet ditt. Under følger en oversikt over slike riksvegferjesamband, som jeg har mottatt fra Vegdirektoratet.

Sambandsnavn Riksvegklasse ÅDT Frekvens Åpningstid Antall ferjer Ferjestørrelse Gjensitting Beredskap

BRATTVÅG-DRYNA-NORDØYANE RV3 (5-9) 281 13 16t 45min 2 35 0,30 % Nei

ØKSFJORD - HASVIK RV4 76 3 11t 45min 1 36 0,30 % Nei

LEVANGER - HOKSTAD RV3 (5-9) 139 11 16t 20min 1 38 0,06 % Nei

AUSTNES-KJERSTAD-SKJELTEN RV3 (5-9) 295 15\11\15 16t 35min 1 35 0,40 % Nei

HORN-IGERØY-TJØTTA RV3 (5-9) 174 6 14t 30min 1 50 0,20 % Nei

SKEI-GUTVIK RV3 (5-9) 76 13 15t 40min 1 34 0,10 % Ja

MEKJARVIK-KVITSØY RV3 (10-20) 142 8 15t 1 79 0,10 % Nei

KROKEIDE-HUFTHAMAR RV2 914 12 16t 1 107 0,70 % Nei

HANSNES-SKÅNINGSBUKT RV3 (10-20) 152 8 15t 40min 1 62 0,30 % Nei

STORSTEIN-LAUKSUNDSKARET RV3 (5-9) 161 9 15t 15min 1 35 0,90 % Nei

KRAKHELLA-RUTLEDAL-RYSJEDALSVIKA RV3 (10-20) 142 8 15t 1 79 0,00 % Nei

ASKVOLL-GJERVIK RV3 (1-4) 121 18 15t 1 27 0,00 % Nei

EDØY-SANDVIKA RV3 (3-5) 208 17 17t 45min 1 30 0,80 % Nei

AUKRA-HOLLINGSHOMEN RV2 1 045 31 18t 55min 1 80 0,40 % Nei

SOLHOLMEN-MORDALSVÅGEN RV3 (1-4) 448 29 18t 10min 1 36 0,90 % Nei

LAUNES-KVELLANDSSTRAND RV3 (1-4) 507 24 17 t 1 38 0,30 % Nei

SANDNESSJØEN-DØNNA - LØKTA R3 (10-20) 371 10 16t 30min 1 70 0,50 % Nei

SØVIK - AUSTBØ - HERØY - BRASØY RV4 244 15 16t 2 29+19 1,00 % Nei

BODØ-VÆRØY-RØST-MOSKENES RV4 260 1 - 2 82+50 6,90 % Nei

SEIERSTAD-ØLHAMMEREN RV3 (1-4) 152 23 17t 35min 1 20 0,06 % Ja

STOKKVÅGEN - SLENESET - LOVUND RV4 182 1 til 2 15t 10min 1 49 0,30 % Nei

STOKKVÅGEN - TRÆNA RV3 (10-20) 10 16t 30min 1 70 0,50 % Nei

FESTVÅG-MISTEN RV3 (1-4) 259 16 17t 15min 1 30 0,50 % Ja

FENES-AUSTNES-ALTEVIK (BJARKØY-GRYTØY) RV3 (10-20) 92 9 14t 45min 1 28 0,04 % Nei

STORNES-BJØRNERÅ RV3 (1-4) 307 15 16t 30min 1 50 0,90 % Nei

HANASAND-LADSTEIN RV3 (1-4) 471 12 16t 1 101 0,40 % Nei

HUSAVIK-SANDVIKVÅG RV3 (5-9) 200 12 13t 1 26 0,10 % Nei

FEDJE-SÆVRØY RV3 (5-9) 138 11 15t 1 42 0,00 % Ja

FORØY-ÅGSKARDET RV3 (1-4) 236 17 18t 40min 1 40 4,30 % Nei

Når det gjelder beredskapsordning på sambandene, så er definisjonen i gjeldende riksregulativ for ferjetakster under punkt 6.3 lagt til grunn. Det nevnte punkt 6.3 lyder:

”Det understrekes at beredskapsvakt er innført for å sikre tilbringertjenesten til sykehus. Det er således ikke økende transportbehov eller transportøkonomiske hensyn som ligger til grunn for beredskapstjenesten.

Disse retningslinjene forutsettes lagt til grunn i samtlige riksvegsamband. Regionvegsjefene er tidligere underrettet om i hvilke samband det skal være beredskapsvakt.”

Retningslinjene for finansieringen av statens kjøp av riksvegferjetjenester skiller ikke mellom samband med og uten omkjøringsmuligheter.

De langsiktige retningslinjene for tjenestetilbud/rutetilbud er gitt i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Disse retningslinjene skiller ikke mellom samband med og uten omkjøringsmuligheter.