Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Toppidrettsgymnaset i Telemark er ett av tre godkjente toppidrettsgymnas. Imidlertid er Toppidrettsgymnaset i Telemark det eneste av disse tre som ikke mottar toppidrettssats. Å få samme vilkår i forhold til økonomi har skolen jobbet for lenge, men hittil uten resultat.
Vil statsråden sørge for at skolen nå får de samme vekstvilkår som de to andre skolene (NTG og Wang) ved å legge dette inn i statsbudsjettet for 2009?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Wang, Norges toppidrettsgymnas (NTG) og Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) er godkjent etter privatskoleloven og mottar tilskudd etter satser for idrettsfag for de elevene som følger særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett.

I tillegg til ovennevnte tilskudd etter privatskoleloven mottar Wang og NTG et særskilt tilskudd (toppidrettstilskudd). Toppidrettstilskuddet er en budsjettstyrt ordning som ble innført i 1999 etter budsjettvedtak fattet av Stortinget. Ordningen er knyttet til to navngitte skoler, Wang og NTG, og gis til maksimalt 810 elever. Det gjelder 180 elever ved Wang og 630 elever ved NTG. Maksimalgrensen for antall elever og fordelingen mellom skolene har ligget fast siden innføringen av ordningen. Både Wang og NTG har i dag flere godkjente plasser etter privatskoleloven enn det de får toppidrettstilskudd til.

Departementet har mottatt flere henvendelser fra alle de tre nevnte skolene. De ønsker alle toppidrettstilskudd for alle sine godkjente plasser. Departementet har vurdert omfordeling av tilskuddet. Det er en løsning ingen av skolene ønsker. For øvrig er dette et budsjettspørsmål og må ses i sammenheng med den samlede prioritering av ressurser til grunnopplæringen.