Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1347 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det kan virke som EU er i ferd med å "straffe" Norge fordi vi ikke er med i EU. Det merkes blant annet på pakkeportoen.
Hva vil samferdselsministeren gjøre med dette?

Begrunnelse

Et eksempel på en slik "straffeavgift" ser vi på pakkeportoen i Tyskland. I Tyskland er portoen for pakker inntil 10 kg nå 17 euro til EU-land, deriblant til våre naboland Danmark, Sverige og Finland, mens den er 34 euro til Norge.
Undertegnede kan ikke se at det skal være særlige mindre kostnader forbundet med å sende en pakke til Finland eller Romania enn til Norge. Konsekvensen er at stadig flere postordrebutikker innen EU velger å begrense sin handel til ikke-EU-land som Norge, og dermed lukker igjen døren for norske kunder.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter opplysninger jeg har fått fra Posten Norge AS, ser det ut til at det er vanlig at postselskapene opererer med enkle og oversiktlige prisstrukturer for pakker til utlandet, der verden deles opp i noen få prissoner. Det gjør også Posten Norge. Med slike enkle strukturer fanger man ikke opp alle kostnadsforskjeller. Når det gjelder sendinger fra EU-land til andre europeiske land, er det forskjellige tollbestemmelser mellom sendinger til andre EU-land og til land som ikke er med i EU, inkl. EFTA-land som Sveits, Island og Norge. Tollklareringen til land innenfor EU er enklere og dermed mindre kostnadskrevende enn til land utenfor EU. I for eksempel Tyskland, som det blir vist til i begrunnelsen til spørsmålet, produserer Deutsche Post av denne grunn pakkene til land utenfor EU i et annet produksjonssystem enn sendinger til andre EU-land. I en enkel prisstruktur plasseres således Norge sammen med europeiske land utenfor EU som Sveits, Russland, Georgia, osv.

Det blir hevdet at konsekvensen av prisforskjellene er at stadig flere postordre-/nettbutikker innen EU velger å begrense sin handel med Norge. Jeg kan ikke avkrefte at dette kan være riktig i enkelte tilfeller, men i hovedsak stemmer det ikke overens med Postens erfaringer.

For det første viser Posten til at internetthandel og tradisjonell postordre – med vareflyt fra utlandet til Norge - har økt for hvert år. Fra 2006 til 2007 var økningen 29,5 pst. Tidligere år har Posten hatt økning på mellom 10 og 20 pst. hvert år. Det vil si en kontinuerlig økning fra år til år.

Dessuten peker Posten på at kunder i utlandet som regelmessig sender pakker til Norge, tilbys fortollingsløsninger som reduserer ekstraomkostningene til et minimum. De vanligste løsningene er ”Bulk innfortolling” av hele partier med pakker. For eksempel kan 100 pakker fra samme kunde fortolles inn samlet og derved blir fortollingsomkostningen per pakke svært mye lavere enn om man fortoller inn pakke for pakke. Dette kombineres gjerne med at kunden forsyner Posten med fortollingsinformasjon per EDI, som reduserer kostnadene ytterligere. Dermed blir det først og fremst distribusjonen som blir kostnadsdriver, og det har ingen sammenheng med Norges tilknytningsform til EUs indre marked.