Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1353 (2007-2008)
Innlevert: 23.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 02.07.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Prosjektet Et enklere Norge ble igangsatt av Bondevik II-regjeringen. Analysene av hva skjemaveldet koster næringslivet ble ferdig i januar 2008, og slår fast at dette koster om lag 57 milliarder i året. Regjeringen varslet i pressemelding 28. januar at utgiftene skal betydelig ned. Næringsministeren varslet i Stortinget 23. april at det kommer en handlingsplan før sommeren.
Når kommer handlingsplanen, og hvordan vil Regjeringen gå frem for å redusere disse utgiftene betydelig?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Den analysen som representanten Hansen viser til, har kartlagt kostnadene for næringslivet av ikke bare skjema, men av samtlige administrative byrder som reguleringer påfører næringslivet. Disse kostnadene er tallfestet til om lag 57 milliarder kroner. Det er lagt ned et omfattende arbeid i alle departementer som har næringsrettet regelverk med å utarbeide tiltak for å oppnå en betydelig lettelse i de administrative byrdene for næringslivet. Som et særlig viktig tiltak vil jeg trekke frem arbeidet med videreutviklingen av Altinn. Regjeringen har for kort tid siden besluttet å inngå nye kontrakter for utvikling og drift av Altinn. Dette innebærer også at det settes i verk et betydelig videreutviklingsarbeid som vil føre til nye løsninger, som vil føre til at næringslivets administrative belastninger reduseres. Handlingsplanen er i all hovedsak ferdig utarbeidet. Som helt ny næringsminister har jeg likevel kommet til at det er riktig av meg å bruke litt tid til å sette meg inn i planen, slik at jeg også kan tilpasse den til de prioriteringene jeg er særlig opptatt av. Jeg har derfor kommet til at handlingsplanen fremmes like etter sommeren i august, i stedet for like før sommeren, som var tidsplanen til tidligere statsråd Dag Terje Andersen.