Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1380 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 08.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansministeren har tidligere ikke villet redusere den urimelige dokumentavgiften med den begrunnelse at det ville føre til økt press i boligmarkedet. Dette presset har nå avtatt.
Vil finansministeren nå redusere denne urettferdige flytteskatten, eller mener finansministeren det er mer hensiktsmessig å beholde denne skatten for å fylle opp en allerede overfylt statskasse?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Dokumentavgiften er fiskalt begrunnet og har til hensikt å skaffe staten inntekter. Avgiftsplikten inntrer ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom og avgiften utgjør 2,5 pst. av eiendommens salgsverdi.

Det er budsjettert med at dokumentavgiften vil gi et proveny på om lag 5,8 mrd. kroner i 2008. En reduksjon eller avvikling av dokumentavgiften vil dermed medføre et betydelig provenytap. Regjeringens skatteløfte tilsier at en eventuell reduksjon i dokumentavgiften skal motsvares av en tilsvarende økning i andre skatter eller avgifter, slik at skattenivået opprettholdes på 2004-nivå.

Regjeringen vil legge fram konkrete forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2009.