Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1390 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 01.07.2008
Besvart: 15.08.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en pressemelding datert 27.06.08 skriver statsråden at han og den svenske næringsministeren Maud Olofsson har blitt enige om en forståelse om et samarbeid for å få på plass et felles elsertifikatmarked. I den skriftlige "forståelsen" står det at "Det vil fremme forståelsen for et felles elsertifikatmarked at konkurransevilkårene for alle aktørene så langt som mulig blir likeverdige."
Kan man ved det forstå statsråden slik at han vil jobbe for at småkraftverk inkluderes i et grønt sertifikatsystem?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Hvilke teknologier som skal inkluderes i et grønt sertifikatmarked er en av problemstillingene som må avklares i forhandlingene med Sverige. Det er naturlig at vannkraften får en plass i systemet, og jeg vil jobbe for dette i tråd med regjeringens politikk for småkraftverk i Norge. Jeg er opptatt av å få på plass et robust og langsiktig støttesystem, men jeg må be om forståelse for at jeg ikke kan gå i detaljer om forhandlingsposisjoner før diskusjonene med Sverige har startet.