Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1391 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 01.07.2008
Besvart: 14.07.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kvinnherad Energi har alle nødvendige tillatelser til moderniseringen av Muradalen Kraftverk. Likevel forsøker MD gjennom rettssystemet å stoppe prosjektet. Prosjektet vil etter den nye plan- og bygningsloven ikke ha krav om reguleringsplan, men paradoksalt nok forsøker MD å stille krav om at nettopp en reguleringsplan skal utarbeides.
Mener statsråden det er vel anvendt tid og penger å bruke rettssystemet til å forfølge denne saken, hvor nytt lovverk i bunn og grunn fjerner MDs argumenter?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kvinnherad Energi gikk til rettssak mot staten, ettersom de mente det ikke forelå krav om reguleringsplan for tiltaket de ville sette i gang i Muradalen. Miljøverndepartementet tapte saken i Sunnhordland tingrett. Miljøverndepartementet anket saken, ettersom vi mente det forelå krav om reguleringsplan for slike tiltak i gjeldende plan- og bygningslov.

Den nye plan- og bygningsloven sier at konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven ikke utløser krav om reguleringsplan. Den nye loven vil tidligst tre i kraft 1. juli 2009.

Det er ikke riktig at Miljøverndepartementet forsøker å bruke rettssystemet til å stoppe prosjektet i Muradalen. Departementet har uttalt at kommunen kan dispensere fra plankravet i gjeldende plan- og bygningslov, men dette har Kvinnherad kommune ikke vært interessert i.

Miljøverndepartementet mener derfor det er riktig at den prinsipielle siden av saken nå skal prøves igjen for retten. At det kommer en ny lov som endrer dette forholdet, vil ikke endre det faktum at loven på tidspunktet for utvidelsen av Muradalen kraftverk stilte krav om reguleringsplan.