Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 25.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): SINTEF-rapporten "Sikkerhet knyttet til skolebarntransport i buss" ble i juni overlevert Samferdselsdepartementet, og Stortinget vedtok 13.03.08 at "arbeidet med å sikre alle barn sitteplass på skolebussen" skulle starte opp etter at rapporten var ferdig. Hva har statsråden gjort med saken så langt?
Er statsråden enig i konklusjonen i rapporten om at kostnadene er større enn effekten av å gjennomføre tiltaket, eller er statsråden enig med FrP om at sitteplass til alle barn i skolebuss skal gjennomføres?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 402 av 13. mars 2008 bedt Regjeringen om å vurdere muligheten for å innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss med buss. Arbeidet skulle starte etter at rapporten ”Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss” var lagt fram for Samferdselsdepartementet.

Jeg kan opplyse at Samferdselsdepartementet i mai 2008 mottok rapporten ”Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss” og at vi nå er i gang med å vurdere resultatene i rapporten.

Departementet er sterkt opptatt av sikker busstransport av skolebarn og gjennomfører nå nødvendige økonomiske og praktiske vurderinger.

Samferdselsdepartementet vil på vanlig måte komme tilbake til anmodningen fra Stortinget.