Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1411 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 02.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har Regjeringen snart til hensikt å følge opp løftene fra både valgkamp og regjeringserklæring og innføre et nytt kraftregime for industrien?

Begrunnelse

Regjeringspartiene lovet uten forbehold i valgkampen 2005 å innføre et nytt industrikraftregime med kraft til industrien til konkurransedyktige priser. Dette ble også fulgt opp i regjeringserklæringen, men er ikke fulgt opp i praksis. To olje- og energiministre har på spørsmål fra undertegnede sagt at dette var krevende å få til, men at det ble arbeidet aktivt med saken.
Så langt har Regjeringen ikke vært i nærheten av å følge opp løftene og mange arbeidsplasser står nå i fare for å gå tapt innen kraftforedlende industri, samtidig som investeringer innen sektoren i økende grad blir gjort utenfor Norge.
En eventuell reinvestering ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy vil være avhengig av langsiktige og konkurransedyktige kraftkontrakter. En avgjørelse om investering eller ikke er nært forestående og Regjeringens signaler vil helt klart ha innflytelse på dette.
De tiltak som Regjeringen legger opp til i sin "tiltaksplan" er i stor grad fromme ønsker og prat uten reelt innhold og vil i liten grad påvirke situasjonen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftintensiv industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at denne industrien skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

For å nå målet om å fortsatt ha en sterk kraftforedlende industri i Norge, er det tre forhold som er viktige: kraftpriser, gode generelle rammevilkår og langsiktige rammevilkår. Statsråd Haga orienterte om en skisse til tiltaksplan for kraftintensiv industri under interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar.

Jeg vil samarbeide med representanter for partene i arbeidslivet om utdyping og konkretisering av tiltakene. Rammevilkår for kraftintensiv industri, med særlig fokus på kommersielle kraftavtaler samt innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, var tema på et møte mellom statsråd Andersen og Haga og en rekke industri- og kraftbedrifter 2. Juni.