Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1420 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 18.08.2008
Besvart: 26.08.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Stortingsflertallet sa ved behandlingen av Gjøa-utbyggingen at elektrifisering av feltet skulle skje via Lutelandet, dersom det var teknisk mulig. Kostnads- og tidsperspektiv ble utelatt. I etterkant har StatoilHydro inngått avtale om investering i vindmøller på Lutelandet.
Hvordan vil statsråden nå følge opp stortingsflertallets merknad, og har representanter fra denne regjering på noen måte hatt kontakt med StatoilHydro vedrørende investeringene på Lutelandet, og hvilke signaler er i så fall gitt?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Stortinget vil få seg forelagt saken i forbindelse med statsbudsjettet. Dette er en sak som Olje- og energidepartementet har fulgt tett. Departementet la til rette for en prosess mellom StatoilHydro og myndighetene i Sogn og Fjordane. Jeg forstår det slik at substansielle forhandlinger mellom partene tok til i sommer. De fant sted uten Olje- og energidepartementets tilstedeværelse, men partene hadde to møter med departementet for å gjøre rede for fremdrift i første møte og resultat i annet møte.