Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2007-2008)
Innlevert: 20.08.2008
Sendt: 21.08.2008
Besvart: 29.08.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Telenor er i Russland dømt til å betale en rekordbot på 15 milliarder kroner for å ha forsinket den russiske mobiloperatøren Vimpelcoms oppkjøp av mobiloperatøren URS i Ukraina. Telenors pressetalsmann Dag Melgaard kalte dommen absurd og bisarr.
Hva vil Regjeringen foreta seg for å sikre Telenor og andre norske bedrifter en korrekt behandling i Russland?

Begrunnelse

Saken der Telenor er stevnet for retten i Russland har vært gjenstand for flere oppslag i norske medier i den senere tid.
Dagens Næringsliv skriver 19. august d.å. at saksøker Farimex Product Inc. har fått rettens støtte i at Telenor påførte Vimpelcom enorme tap da Telenor strittet imot oppkjøpet av det ukrainske mobilselskapet Ukrainian Radio Systems (URS). Telenor skal ifølge dommen ha forsinket Vimpelcoms oppkjøp av URS med over et år. Telenors pressetalsmann Dag Melgaard uttaler at "Vi kan ikke se at det finnes noen logisk sammenheng mellom et krav på 2,8 milliarder dollar og det som har skjedd med dette ukrainske mobilselskapet."
Aftenposten skriver samme dag at Telenor-ledelsen nå åpner for salg av aksjene i den russiske mobilgigangen Vimpelcom. Aftenposten viser også til at Roger Martinsen ved Innovasjon Norges kontor i Moskva uttaler at det er skjær i sjøen i Russland. Martinsen uttaler også at "Korrupsjon er et stort problem, dette er noe russiske myndigheter har erkjent. Det kan dessuten være utfordrende å orientere seg i forhold til lover og bestemmelser som toll, lisenser, sertifikater og tillatelser."
Ifølge Aftenposten er det i dag 130 til 140 norske bedrifter etablert i det russiske markedet, mens de samlede direkte norske investeringene utgjorde 9,9 miliarder kroner i 2006. Innovasjon Norges representant i Moskva Roger Martinsen er av den formening at de norske investeringene i Russland har økt betydelig siden 2006.
Ifølge Transparency Internationals rangering av korrupsjon, endte Russland i 2007 på 143. plass av totalt 180 land, og situasjonen har forverret seg de senere årene.
I Finansavisen 20. august d.å. fremgår det at Altimo har sendt ut en pressemelding der det fremgår at "Vi hilser rettens kjennelse velkommen, og mener den er logisk." Altimo ble selv stevner at Fairmex product Inc, som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelCom, men Altimo ble frikjent. Fairmex Product Inc. holder til på de britiske jomfruøyene. Altimo er Alfa-gruppens telekomselskap. Telenor har stevnet Alfa-gruppen for retten i USA, fordi de mener russerne står bak rettssaken i Sibir.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil understreke at den konkrete saken vedrørende Telenor som det vises til er en sak som behandles i russiske domstoler, og det vil være Telenor som må ta stilling til videre håndtering av den dom som foreligger, blant annet spørsmål om en eventuell anke. Men, vi er selvsagt åpne for å bistå våre selskaper hvis de ønsker det.

Russland er et marked med et stort potensial for utenlandske investeringer. Telenors engasjement og gode resultater er et tydelig uttrykk for dette.

Det viktigste redskapet for regjeringen når det gjelder å yte bistand til norsk næringsliv i Russland, er å opprettholde en god dialog med russiske myndigheter. Gjennom denne dialogen søker regjeringen å bistå på best mulig måte de bedriftene som er etablert i Russland, og som tar kontakt når de støter på problemer tilknyttet sin virksomhet der.

Et forum for slik dialog og drøfting av aktuelle saker er norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid. Kommisjonen ledes på russisk side nå av tidligere statsminister og nå visestatsminister, Viktor Zubkov, mens nærings- og handelsministeren leder den norske delegasjonen.