Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klimadebatten er en viktig, dog opphetet debatt. Påstander og ordskifter kan være harde, og statsrådens parti har flere ganger harselert med forskere og debattanter som setter spørsmålstegn ved konklusjonene til FNs klimapanel. I siste utgave av Magasinet Telna lufter Cecilie Mauritzen, medlem i FNs klimapanel, tanken om et "åpent, nasjonalt klimapanel, hvor alle interesserte kunne få bli med." Et slikt forum kan bidra til å disiplinere og sakliggjøre debatten.
Vil statsråden ta initiativ til et slikt forum?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: De globale klimaendringene er en av de største og mest alvorlige truslene verden står overfor i dag. Vi vil oppleve mer ekstremvær, sult og tørke og det er ofte de fattige landene som vil rammes hardest. Som en følge av dette kan det bli store folkeforflytninger og økt konfliktnivå i verden. FNs klimapanels (IPCC) fjerde hovedrapport ble godkjent i november i fjor og presenterer en nøye balansert syntese av eksisterende kunnskap på klimaområdet. Her slås det fast at klimaet er i endring og at det med 90 prosents sannsynlighet er våre utslipp av klimagasser som har hovedskylden for oppvarmingen de siste 50 årene.

Klimapanelet følger grundige prosedyrer for utarbeidelse av rapporter. Klimapanelets forfattere er valgt ut fra nominasjoner fra FN-landenes myndigheter, og har i oppgave å gå gjennom alle forskningsartikler om klimaendringer som har vært publisert i anerkjente tidsskrifter. Også artikler fra norske forskere er med i denne prosessen. Det unike med Klimapanelets arbeid er at de representerer et samarbeid mellom forskere og myndigheter, og resultatene ”eies” av begge grupper når rapporten er godkjent. Det er nettopp de grundige skrive- og godkjenningsprosessene med tusenvis av eksperter involvert som er årsaken til at norske myndigheter fester stor lit til klimapanelets rapporter.

Det finnes nesten ikke forskere som mener at menneskeskapte klimagassutslipp ikke i det hele tatt påvirker klimaet vårt. Også de aller fleste såkalte klimaskeptikere er enige i dette. Det som debatten oftest står om er hva som er viktigst; det menneskeskapte bidraget eller naturlige variasjoner for eksempel fra kosmisk stråling og globalt skydekke. FNs klimapanel sier også at det er naturlige endringer, men konkluderer altså etter et grundig arbeid med at mesteparten av de observerte endringene er menneskeskapte.

Så lenge FNs klimapanel gir oss en så grundig sammenstilling av tilgjengelig forskning, inkludert skeptikernes forskning, ser jeg ingen grunn til å opprette et nasjonalt forskerpanel.