Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1446 (2007-2008)
Innlevert: 25.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 05.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I Østlandets Blad 23. august 08 kommer det fram at etableringen av mammografitilbud ved Ski sykehus igjen er utsatt. Denne utsettelsen er et klart løftebrudd fra Regjeringens side som i februar uttalte at tilbudet til kvinnene i Folloregionen skulle være på plass før sommerferien.
Hva er den egentlige årsaken til at det er utsatt, og hva vil helse- og omsorgsministeren nå foreta seg for å holde løftet om å etablere mammografitilbudet snarest?

Begrunnelse

Det vises til tidligere spørsmål om etablering av et mammografitilbud i Ski for kvinner i Folloregionen, besvart 24. april 2007, 7. november 2007 og 14. februar 2008, av tidligere helse- og omsorgsminister Brustad. I svaret 14. februar i år sier statsråden at det var klart for å gå igang med en anskaffelsesprosess, og at tilbudet skulle være på plass før sommerferien. Det har ikke skjedd. Det er uakseptabelt at kvinnene i Folloregionen igjen opplever utrygghet og usikkerhet i forhold til om permanent tilbudet ommammografiscreening av høy teknisk kvalitet i hele tatt kommer til å bli etablert.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til tidligere besvarelser til Stortinget den 24. april 2007 og 7. november samme år, samt 14. februar i år.

Ansvaret for mammografitilbudet til kvinnene i Follo ble i 2007 besluttet overført til Akershus universitetssykehus HF fra Ullevål universitetssykehus HF. Planleggingen av hvordan den vedtatte overføring best kan håndteres har pågått siden 2007. Det har vært samarbeid om de praktiske løsningene mellom Aker universitetssykehus HF (herunder Ski sykehus) og Akershus universitetssykehus HF. Det foreligger konkrete planer om hvordan man best mulig skal få på plass digital mammografi på Ski sykehus, også hvordan denne skal driftes. Før dette kan skje, må de nødvendige teknologiske løsningene være på plass, blant annet digital mammografimaskin og tilstrekkelig kapasitet for overføring av bildene til Lørenskog.

Som tidligere formidlet til Stortinget, var tilbudet planlagt å starte opp før sommeren 2008. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at planleggingen nå er i sluttfasen, men tilbudet er dessverre forsinket i forhold til planlagt oppstart, grunnet koordinering av innkjøp til det nye sykehuset. Helse Sør-Øst RHF har meldt at innkjøp av nødvendig utstyr vil bli gjort så snart som mulig, og oppstart av tilbudet vil komme tidlig på nyåret 2009.