Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1449 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 05.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er samferdselsministeren bekymret for at arbeidsmiljøet blant pilotene i SAS går på bekostning av flysikkerheten?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen mener Luftfartstilsynet at utbredt mobbing mellom yngre og eldre piloter i SAS truer flysikkerheten og at forholdene er svært kritikverdige. For om lag fem måneder siden ba tilsynet flyselskapet iverksette umiddelbare tiltak når det gjelder samarbeidsklimaet i cockpit. Ifølge tilsynet foreligger det kun muntlige forsikringer om at sikkerheten ivaretas. Det er usikkert om det er gjennomført tiltak for å løse samarbeidsforholdene i cockpit. I en intern undersøkelse i SAS svarer én av fem piloter at de har følt seg mobbet på arbeidsplassen det siste halvåret.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: "Saken om mobbing og asosiale tilstander mellom enkelte av pilotene i SAS ble offentlig kjent gjennom oppslag i Dagsavisen 24. og 25. august 2008.

Grunnlaget for dette oppslaget var en inspeksjonsrapport fra Luftfartstilsynet datert 13. mars 2008. I rapporten framkom det opplysninger om mobbing og asosiale forhold mellom enkelte piloter i SAS. Luftfartstilsynet uttrykte i rapporten bekymring for utviklingen og forventet at selskapet, i tråd med selskapets egen kvalitetshåndbok, iverksatte tiltak for å sikre flyoperasjonene og følge opp selskapets egen sikkerhetskultur.

Offentliggjøringen av opplysningene om vanskelige samarbeidsforhold mellom enkelte av pilotene i SAS har naturlig nok ført til en del engstelse og usikkerhet blant publikum. Luftfartstilsynet har opplyst til meg at tilsynet, både gjennom skriftlig og muntlig kontakt samt møte mellom selskapets ledelse og Luftfartsdirektøren, har gått inn i problematikken med mye ressurser.

De tilbakemeldingene som Luftfartstilsynet har fått fra SAS har overbevist tilsynet om at selskapet allerede har tatt tak i situasjonen på en adekvat måte. Luftfartstilsynet vil opprettholde det normale tilsynsregimet med selskapet. I og med det er blitt satt fokus på arbeidsmiljøet i cockpit, vil det imidlertid være naturlig at Luftfartstilsynet har et ekstra øye for denne problematikken en tid fremover. Luftfartstilsynet har meddelt meg at de har full tillit til at SAS ivaretar sikkerheten."