Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2007-2008)
Innlevert: 29.08.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 10.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Synes miljø- og utviklingsministeren det er greit at alle brukte drikkekartonger som leveres til retur blir sendt til Sverige, og dersom dette ikke er ønskelig, hva kan statsråden gjøre?


Begrunnelse

Returordningen for drikkekartong har så langt vært en suksess, flere og flere nordmenn leverer i dag sine drikkekartonger til gjenvinning. I dag finnes det en bedrift i Norge, Hurum Paper Mill, som tar imot drikkekartonger og gjenvinner disse til ulike papirprodukter. Hurum Paper Mill har en fortid som tilsier at det å drive med gjenvinning av drikkekartong ikke er lett i Norge. Hvis Hurum Paper Mill blir nedlagt, vil drikkekartongene bli sendt til Sverige for gjenvinning eller brenning der.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg er opptatt av at mest mulig drikkekartong gjenvinnes ut fra de miljø- og ressursbesparelsene dette gir. Regjeringen arbeider med å sikre rammebetingelser som er fordelaktige for bedrifter som driver med gjenvinning. Regjeringens arbeid inkluderer blant annet tiltak som påvirker avfallsbesittere til å velge gjenvinning framfor sluttbehandling, herunder produsentansvarsordningene, sluttbehandlingsavgift og kommende forbud mot deponering av nedbrytbart avfall.

Gjennom produsentansvarsavtalene har næringslivet fått ansvar for gjenvinning av blant annet drikkekartong. Grønt Punkt Norge skal på vegne av bransjen, sørge for at det finnes avsetningsmuligheter for innsamlet drikkekartong. I dag gjenvinnes drikkekartong innsamlet i Norge hovedsakelig ved Hurum Paper Mill, men Grønt Punkt Norge har også avtaler som gjør det mulig å sende kartong til fabrikker i Sverige. Jeg opplever at produsentansvarsordningen fungerer godt i forhold til å sikre at innsamlet drikkekartong går til gjenvinning.

Regjeringen legger også vekt på tiltak som kan bidra til å øke etterspørselen etter miljøvennlige produkter. En viktig del av dette er å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser, både fordi det offentlige er en stor innkjøper og fordi dette kan gi et positivt signal til private innkjøpere. Regjeringen vedtok i juni 2007 en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og arbeider nå med konkrete tiltak i tråd med denne. Jeg har tro på at dette vil bidra til økt fokus på miljøhensyn ved innkjøp, inkludert økt bruk av produkter basert på gjenvunnet materiale.