Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1469 (2007-2008)
Innlevert: 01.09.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 16.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Saksbehandlingstiden hos NVE har vært en utfordring for å få realisert mer fornybar energi. På tross av at NVE har fått økte bevilgninger til saksbehandling, har utbyggere av flere småkraftverk ventet lenge på svar på sine konsesjonssøknader. Undertegnede formoder at økt saksbehandlingskapasitet vil innebære kortere saksbehandlingstid.
Kan statsråden si noe om forventet saksbehandlingstid for småkraftverk i tiden fremover, og når prosjekt som Bruelva og Skårelva kan forvente svar?

Begrunnelse

To konsesjonssøknader på småkraftverk, Bruelva og Skårelva i Vanylven kommune, ble sendt NVE i fjor sommer, men er foreløpig ikke behandlet. Byggherrene ønsker å komme i gang og landet roper etter mer fornybarenergi, allikevel ser lang saksbehandlingstid ut til å være det største hinderet for økt utbyggingstempo.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Styrking og effektivisering av NVEs konsesjonsbehandling gjennom flere år har ført til at effektiv behandlingstid per sak er redusert. Dette har ført til at NVE årlig ferdigbehandler flere saker. Det ble for eksempel ferdigbehandlet 57 søknader i 2007 mot 16 i 2003. Jeg har grunn til å tro at denne trenden vil fortsette. Senest i RNB 2008 ble NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet styrket med ti stillinger. Om nødvendig må vi også i tida framover vurdere om det skal foretas ytterligere styrking. Jeg vil også ha nevnt at det naturlig nok må ta noe tid fra saksbehandlingskapasiteten styrkes, til det gir full effekt med hensyn til antall ferdigbehandlede saker.

Jeg finner det ikke riktig å uttale meg om forventet saksbehandlingstid for enkeltsakene Bruelva og Skåreelva. Det er fastsatt kriterier for prioritering av konsesjonssaker som NVE benytter, og det er mange faktorer som kan påvirke etatens prioritering og tidsbruk.