Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1484 (2007-2008)
Innlevert: 04.09.2008
Sendt: 05.09.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 22.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Regjeringen hevder i mange saker at den ikke skal trenere barnehageutbyggingen i Norge.
Men hvorfor skjer dette i Stord kommune med sen saksbehandling hos fylkesmannen, og hva vil statsministeren gjøre for at det kan bli fortgang i denne saken, slik at Stord kommune kan nå statens mål om full barnehagedekning?

Begrunnelse

Trygge Barnehager har i samarbeid med lokal utbygger startet arbeidet med å etablere en privat 4-avdelingsbarnehage med plass til 70 barn og 16 årsverk. Reguleringsplanen ble godkjent i Stord kommunestyre 7. februar 2008. I ettertid kom det inn en klage på reguleringsplanen, som ble avvist av forvaltningsstyret i Stord kommune 10. april. Klagen ble deretter oversendt Fylkesmannen i Hordaland som har journalført klagen 14. april 2008. Siden det har ingenting skjedd.
Ingenting er gjort hos Fylkesmannen. Det er ikke blitt oppnevnt saksbehandler engang. På spørsmål fra Trygge Barnehager kunne Fylkesmannen heller ikke anslå når de i det hele tatt kunne se på saken. Det ble opplyst at hos Fylkesmannen i Hordaland så ble alle klagesaker lagt i et skap, og at innimellom ble saker hentet av saksbehandlere i dette skapet. På spørsmål fra Trygge Barnehager på hvorfor ikke denne saken ble prioritert, ble det opplyst at det ikke er vanlig praksis hos Fylkesmannen i Hordaland. Det ble ellers opplyst at klagen ville minimum ta syv måneder.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representant Øyvind Halleraker stiller spørsmål om hva statsministeren vil gjøre for at det kan bli fortgang i en klagesak over en reguleringsplan for barnehageutbygging på Stord.

Reguleringsplan for Einarsdalen i Sagvåg ble stadfestet av Fylkesmannen i Hordaland i vedtak av 10.09.08. Den konkrete saken det spørres om anses med det å ha fått en løsning.

Fylkesmannen i Hordaland har i år hatt uakseptabel lang gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klager etter plan- og bygningsloven; hele syv måneder i motsetning til målkravet om høyst tre måneder i fylkesmannens tildelingsbrev. Årsaken er en kraftig økning i antallet klager. Flere saksbehandlere er nå ansatt, og fylkesmannen forventer å være nede på målkravet i løpet av våren neste år. Fylkesmannen har gode rutiner på innkomne saker. Sakene blir løpende blir journalført, det er rutiner for prioritering av saker, og fylkesmannen har til enhver tid i alminnelighet god oversikt over sakene.

Fylkesmannen i Hordaland prioriterer arbeidet med utbygging av barnehager, og har regelmessige møter med kommuner hvor det ikke foreligger full barnehagedekning. Fylkesmannen har på den bakgrunn beklaget at denne konkrete klagesaken ble liggende ubehandlet i fem måneder før den ble avgjort. En medvirkende grunn til dette var at det i kommunens oversendelse av saken til fylkesmannen ikke fremgikk at saken dreide seg om en regulering til barnehage, verken av kommunens oversendelsesbrev, kommunens vedtak eller av betegnelsen på reguleringsplanen. Saken er heller ikke etterlyst fra kommunens side.

Dette svaret er utarbeidet i samarbeid med fornyings- og administrasjonsministeren.