Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1494 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen ble vedtatt våren 2006. Stortinget har lagt til grunn at planen skal evalueres og revideres våren 2010 med grunnlag i ny forskning og kunnskap om biologi og geologi. Seismikk er samlet inn i området og gjennom Seapop-prosjektet kan det se ut som om kunnskapsgrunnlaget om sjøfugl i området vil bli tilfredsstillende.
Vil sjøbunnskartleggingen i regi av Mareano-prosjektet være ferdig i tide til revisjonen våren 2010?

Begrunnelse

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten skal oppdateres jevnlig. I forvaltningsplanen kapittel 10.2 er det forutsatt at ”Første oppdatering vil skje i 2010”. Stortinget har ikke berørt dette nærmere i behandlingen, men sluttet seg til at det legges opp til regelmessige oppdateringer av planen.
Faglig forum for Barentshavet – Lofoten vil i 2010 gi en samlet status for tilstand og utvikling i havområdet. Dette vil være sentralt som faglig grunnlag for oppdateringen. Resultater fra kartleggingprosjektet for havbunn (MAREANO) vil inngå i dette faglige grunnlaget på lik linje med kartlegging av sjøfugl (SEAPOP), miljøgifter og geologi. De prioriterte områdene i Nordland VII, Troms II og Eggakanten skal da være ferdig kartlagt av MAREANO, og innsamlede data fra disse områdene vil således bli ferdig sammenstilt i 2010.
Oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplan for Barentshavet – Lofoten vil på denne bakgrunn kunne legges frem i løpet av 2010.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten skal oppdateres jevnlig. I forvaltningsplanen kapittel 10.2 er det forutsatt at "Første oppdatering vil skje i 2010". Stortinget har ikke berørt dette nærmere i behandlingen, men sluttet seg til at det legges opp til regelmessige oppdateringer av planen.

Faglig forum for Barentshavet - Lofoten vil i 2010 gi en samlet status for tilstand og utvikling i havområdet Dette vil være sentralt som faglig grunnlag for oppdateringen. Resultater fra kartleggingprosjektet for havbunn (MAREANO) vil inngå i dette faglige grunnlaget på lik linje med kartlegging av sjøfugl (SEAPOP), miljøgifter og geologi. De prioriterte områdene i Nordland VII, Troms II og Eggakanten skal da være ferdig kartlagt av MAREANO. og innsamlede data fra disse områdene vil således bli ferdig sammenstilt i 2010.

Oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplan for Barentshavet - Lofoten vil på denne bakgrunn kunne legges frem i løpet av 2010.