Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1496 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Staten ved Regjeringen har den siste tiden gjort en rekke kjøp av aksjer i StatoilHydro.
Kan finansministeren opplyse hvor mange aksjer som er kjøpt i StatoilHydro hittil i år og til hvilken snittkurs disse kjøpene er foretatt?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Stortinget sluttet seg 8. juni 2007 ved behandlingen av St.prp. nr.60 (2006-2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet, til regjeringens forslag i denne proposisjonen. Stortinget vedtok blant annet at staten ved Olje- og energidepartementet kan kjøpe aksjer i det sammenslåtte selskapet slik at statens eierandel over tid økes til 67 prosent.

Ved børsnoteringen av Statoil i 2001 forutsatte Stortinget at staten ikke skulle ha en mindre eierandel enn 2/3. For regjeringen er det viktig å bidra til at størrelsen på den statlige eierandelen opprettholdes på samme nivå også i det sammenslåtte selskapet. Dette er nærmere gjennomgått i ovennevnte stortingsproposisjon.

Per 1. september 2008 var det kjøpt 31,2 millioner aksjer til en samlet kostnad på om lag 5,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig aksjekurs på i underkant av 170 kroner per aksje. I alt vil departementet kjøpe om lag 143,4 millioner aksjer.