Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1498 (2007-2008)
Innlevert: 08.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 16.09.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringen har så langt gjort lite for å redusere skjemaveldet overfor næringslivet. Når det nå har blitt utnevnt en ny statsråd i Næringsdepartementet, bør skjemaveldet være et av de områder som må ha hovedfokus.
Hvilke skjema ser statsråden for seg kan fjernes, og hvilke innspill har statsråden fått fra næringslivet om hvilke skjema som er overflødige?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen arbeider kontinuerlig og systematisk med å redusere skjemabelastningen for næringslivet, og tiden næringslivet bruker på utfylling av skjema går stadig nedover. I 2007 brukte næringslivet 137 færre årsverk på skjema enn året før, til tross for at antall skjema i samme periode var relativt stabilt. Selv om vi stadig fjerner unødvendige skjemaer, kommer det enkelte nye skjemaer til, blant annet på grunn av implementering av EØS-regelverk som vi i liten grad kan påvirke selv.

Grunnen til at vi likevel klarer å redusere tidsbruken på utfylling av skjema, er at det ikke bare er antall skjemaer i seg selv som er nøkkelen til suksess i forenklingsarbeidet. Vi har en god kommunikasjon med næringslivets organisasjoner om disse spørsmålene, og det er enighet om at det avgjørende ikke nødvendigvis er antall skjema, men at skjemaene er godt tilpasset målgruppens behov. I noen tilfeller kan to enkle og målrettede skjemaer være en bedre løsning enn ett stort og komplisert skjema.

Vi har lagt ned en betydelig innsats i å utvikle elektroniske tjenester som skal gjøre det lettere for næringslivet å rapportere til myndighetene. I denne forbindelse gjennomfører vi nå en stor satsing i videreutviklingen av Altinn som næringslivets portal til offentlige tjenester. Det er i sommer inngått kontrakter til en verdi av opptil 700 millioner kroner til drift og utvikling av Altinn, med forbehold om finansiering i de kommende statsbudsjetter. Altinn skal ved denne satsingen bli et bedre samordningsverktøy og enda mer brukervennlig. Vi har innført Elmer-retningslinjene, som skal sikre at offentlige etater utvikler enhetlige elektroniske skjemaer som er pedagogisk oppbygd og gir god veiledning til bruker.

Et annet stort prosjekt som regjeringen har satt i gang for å redusere bedriftenes kostnader, er en kartlegging av alt næringsrelatert regelverk basert på intervju av et utvalg bedrifter. Kartleggingen viser hva det kostet næringslivet å etterleve regleverket per september 2006, og hva bedriftene synes om regleverket. Kartleggingen ble etterfulgt av en handlingsplan som jeg lanserte i august i år, med om lag 120 tiltak for å redusere kostnadene næringslivet har knyttet til blant annet rapportering til det offentlige.

Næringsorganisasjonene har gitt oss gode forslag til forenklinger, ikke minst innenfor kostnadskrevende områder som skatt, regnskap og bokføring som vi nå gjennomgår grundig. Jeg kommer til å holde trykket på forenklingsarbeidet oppe, og vi arbeider videre med å finne gode forenklingstiltak slik at tiltakene skal bli enda flere og bedre.